Udział w Stowarzyszeniu pozwala mi na kontakty z ludźmi, którzy mają zbliżone problemy do moich, dzięki temu mogę spojrzeć na nie z innej strony i zweryfikować rozwiązania - to bardzo cenne doświadczenie

Artur Chrzanowski,
Dyrektor Działu Prawnego, Metro Properties

Raport 2020

Aktualności

Jubileusz 10-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw

Szanowni Państwo, Mija 10 lat od momentu powołania do życia Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, którego niezmiennym celem jest integracja i profesjonalizacja naszego środowiska zawodowego. Ogromna energia jaka towarzyszyła grupie założycieli, koleżanek i kolegów, którzy podjęli to wyzwanie, stała się zaczątkiem naszej działalności. Jestem przekonany, że na... »


TURNIEJ NEGOCJACYJNY DLA RADCÓW PRAWNYCH - trwa nabór zgłoszeń

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do „Turnieju negocjacyjnego dla radców prawnych”, którego organizatorem jest Krajowa Izba Radców Prawnych, a Patronem Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw. Turniej negocjacyjny to doskonała okazja do sprawdzenia się w praktycznej, punktowanej symulacji procesu negocjacyjnego, w warunkach zbliżonych do tych, w jakich często... »


Zapraszamy do udziału w TRZECIM BADANIU PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW - WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Szanowni Państwo, Planując kolejną edycję badania wśród prawników przedsiębiorstw, nie zakładaliśmy, że zostanie ono przeprowadzone w tak szczególnym czasie, pełnym nowych wyzwań i ryzyk. Obecna sytuacja jeszcze bardziej pokazała jak szybko i jak bardzo może zmienić się sposób pracy prawników przedsiębiorstw. Codzienna praca wymaga nie tylko zrozumienia zasad funkcjonowania... »


KORONAWIRUS A PRAWO (59): Tarcza antykryzysowa 4.0 - najnowsze zmiany w prawie zamówień publicznych (KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (dalej: „Tarcza antykryzysowa 4.0”) z dnia 19 czerwca 2020 r. wprowadza kolejne istotne zmiany w zakresie zamówień publicznych. Poniżej przedstawiamy analizę nowych przepisów: LINK DO ALERTU PRAWNEGO »


KORONAWIRUS A PRAWO (58): ALERT PRAWNY: COVID-19 a reklama leków (KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)

W dniach 31 marca 2020 r. i 2 kwietnia 2020 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny (dalej: „GIF”) wydał decyzje nakazujące natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia reklam produktów leczniczych. Obydwie reklamy GIF uznał za wykorzystujące w sposób „wyjątkowo nieetyczny”, „rażący i godny potępienia” obowiązujący w Polsce stan epidemii „w związku... »


KORONAWIRUS A PRAWO (57): Zbiór analiz do nowelizacji Tarczy Antykryzysowej - stan na 21 maja (WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr)

Eksperci kancelarii WKB na bieżąco analizują nowe propozycje legislacyjne, które mają wpływ na biznes. W związku z uchwaleniem nowelizacji Tarczy Antykryzysowej prezentujemy zbiór analiz w kilkunastu obszarach tematycznych, zgodnie ze stanem prawnym na dzień 21... »


KORONAWIRUS A PRAWO (56): Maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży niektórych maseczek (KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)

Do konsultacji publicznych przedstawiono projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek („Projekt”). Projekt dostępny jest pod adresem: http://tiny.cc/c78foz. Poniżej przedstawiamy analizę najważniejszych zagadnień związanych z projektowanymi regulacjami. PEŁNA TREŚĆ ALERTU »


KORONAWIRUS A PRAWO (55): Konkluzje z wirtualnego Q&A z Prezesem UOKiK (KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)

W dniu 15 kwietnia br. odbyło się wirtualne spotkanie z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK), Panem Tomaszem Chróstnym, dotyczące bieżącej polityki antymonopolowej organu. Poniżej prezentujemy nasze podsumowanie wybranych istotnych kwestii poruszonych podczas wywiadu: PEŁNA TREŚĆ WYWIADU »