Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw ponieważ wspiera ono mój rozwój zawodowy oraz pozwala zintegrować się z ludźmi na tych samych stanowiskach, z różnych branż – daje to unikalną możliwość spotkania i rozmowy z osobami o podobnych doświadczeniach.

Maria Pertek,
Dyrektor Działu Prawnego, Work Service S.A.

Aktualności

Zapraszamy do udziału w TRZECIM BADANIU PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW - WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Szanowni Państwo, Planując kolejną edycję badania wśród prawników przedsiębiorstw, nie zakładaliśmy, że zostanie ono przeprowadzone w tak szczególnym czasie, pełnym nowych wyzwań i ryzyk. Obecna sytuacja jeszcze bardziej pokazała jak szybko i jak bardzo może zmienić się sposób pracy prawników przedsiębiorstw. Codzienna praca wymaga nie tylko zrozumienia zasad funkcjonowania... »


KORONAWIRUS A PRAWO (59): Tarcza antykryzysowa 4.0 - najnowsze zmiany w prawie zamówień publicznych (KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (dalej: „Tarcza antykryzysowa 4.0”) z dnia 19 czerwca 2020 r. wprowadza kolejne istotne zmiany w zakresie zamówień publicznych. Poniżej przedstawiamy analizę nowych przepisów: LINK DO ALERTU PRAWNEGO »


KORONAWIRUS A PRAWO (58): ALERT PRAWNY: COVID-19 a reklama leków (KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)

W dniach 31 marca 2020 r. i 2 kwietnia 2020 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny (dalej: „GIF”) wydał decyzje nakazujące natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia reklam produktów leczniczych. Obydwie reklamy GIF uznał za wykorzystujące w sposób „wyjątkowo nieetyczny”, „rażący i godny potępienia” obowiązujący w Polsce stan epidemii „w związku... »


KORONAWIRUS A PRAWO (57): Zbiór analiz do nowelizacji Tarczy Antykryzysowej - stan na 21 maja (WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr)

Eksperci kancelarii WKB na bieżąco analizują nowe propozycje legislacyjne, które mają wpływ na biznes. W związku z uchwaleniem nowelizacji Tarczy Antykryzysowej prezentujemy zbiór analiz w kilkunastu obszarach tematycznych, zgodnie ze stanem prawnym na dzień 21... »


KORONAWIRUS A PRAWO (56): Maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży niektórych maseczek (KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)

Do konsultacji publicznych przedstawiono projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w sprzedaży niektórych maseczek („Projekt”). Projekt dostępny jest pod adresem: http://tiny.cc/c78foz. Poniżej przedstawiamy analizę najważniejszych zagadnień związanych z projektowanymi regulacjami. PEŁNA TREŚĆ ALERTU »


KORONAWIRUS A PRAWO (55): Konkluzje z wirtualnego Q&A z Prezesem UOKiK (KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)

W dniu 15 kwietnia br. odbyło się wirtualne spotkanie z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK), Panem Tomaszem Chróstnym, dotyczące bieżącej polityki antymonopolowej organu. Poniżej prezentujemy nasze podsumowanie wybranych istotnych kwestii poruszonych podczas wywiadu: PEŁNA TREŚĆ WYWIADU »


KORONAWIRUS A PRAWO (54): Obowiązek zakrywania ust i nosa (KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)

W dniu 16 kwietnia 2020 r. wchodzi w życie kolejne znaczące ograniczenie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – chodzi o obowiązek zakrywania ust oraz nosa w przestrzeni publicznej. PEŁNA TREŚĆ ALERTU »


KORONAWIRUS A PRAWO (53): Ochrona konkurencji w czasach epidemii COVID-19: nowe Wytyczne Komisji Europejskiej ws. umożliwienia współpracy między przedsiębiorcami (KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński)

Reagując na ograniczoną dostępność produktów potrzebnych do walki z koronawirusem, Komisja Europejska („Komisja”) opublikowała dzisiaj nowe „Wytyczne na temat umożliwienia ograniczonej współpracy między przedsiębiorstwami, w szczególności w odniesieniu do leków szpitalnych o krytycznym znaczeniu podczas epidemii COVID-19” („Wytyczne”). Poniżej... »