Spotkania PSPP

 AKADEMIA PRAWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW: ABC transakcji fuzji i przejęć

AKADEMIA PRAWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW: ABC transakcji fuzji i przejęć

siedziba WKB: Pl. Małachowskiego 2, Warszawa, 21 czerwca 2018

AKADEMIA PRAWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW to cykl spotkań merytorycznych dla członków Polskiego Stowarzenia Prawników Przedsiębiorstw i przedstawicieli ich zespołów.

W ramach cyklu planowane są cztery szkolenia. Najbliższe z nich to ABC TRANSAKCJI FUZJI I PRZEJĘĆ

BROSZURA DO POBRANIA

W życiu wielu przedsiębiorstw przychodzi moment, w którym chęć dalszego rozwoju wymusza zmiany, a jednym ze sposobów na zmianę jest połączenie lub przejęcie innego przedsiębiorstwa. W procesie tym rola prawnika in-house jest kluczowa i zazwyczaj wykracza poza doradztwo prawne. Na spotkaniu omówimy więc nie tylko podstawowe etapy i aspekty procesu M&A, ale również najczęstsze pułapki, na które warto uważać czuwając nad biznesową stroną transakcji.

ZAGADNIENIA:

  • Jakie są typowe etapy transakcji M&A i dokumenty kluczowe dla takich procesów?
  • Jakie są ograniczenia w ujawnianiu i uzyskiwaniu wglądu do informacji poufnych?
  • Jak radzić sobie z takimi ograniczeniami?
  • Udział prawników in-house w procesach negocjowania tzw. representations and warranties, a także w przygotowywaniu i wery?kacji disclosure letter.
  • Pułapki związane z ograniczeniami w tzw. „okresie przejściowym” (pomiędzy podpisaniem umowy warunkowej a zamknięciem transakcji).

Udział bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane sa pod adresem biuro@pspp.org.pl

Formularz zgłoszeniowy