4. edycja Legal MBA

Spotkania PSPP

E-signature - czyli zawieranie umów w postaci elektronicznej - korzyści, ryzyka i wyzwania związanie z wdrożeniem

E-signature - czyli zawieranie umów w postaci elektronicznej - korzyści, ryzyka i wyzwania związanie z wdrożeniem

Warszawa, Dago Centrum (Rondo OZN 1), 27 lutego 2020

 

Formularz zgłoszeniowy