Zakończone Spotkania PSPP

Śniadanie biznesowe poświęcone problematyce zmów przetargowych.

Śniadanie biznesowe poświęcone problematyce zmów przetargowych.

Warszawa, 28 listopada 2013

28 listopada br. odbyło się śniadanie biznesowe dla Członków PSPP i klientów kancelarii Wierzbowski Eversheds, poświęcone problematyce zmów przetargowych.

Kwestia zmów przetargowych jest jednym z najbardziej gorących zagadnień z zakresu prawa konkurencji, szczególnie istotnym dla prawników przedsiębiorstw. UOKiK prowadzi aktualnie 13 postępowań antymonopolowych dotyczących zmów przetargowych, w których przedsiębiorcom zostały postawione zarzuty, a dalsze 30 spraw jest wyjaśnianych przez Urząd. Wagę zagadnienia zdaje się podkreślać również fakt zorganizowania przez Urząd we wrześniu br. debaty o „Konkurencji w przetargach” oraz wydanie specjalnego raportu, opisującego główne ryzyka prawa konkurencji związane z systemem zamówień publicznych.

W tym kontekście niezwykle istotna jest planowana nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która przewiduje m.in. wprowadzenie odpowiedzialności osób fizycznych, pełniących funkcje kierownicze lub wchodzących w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy, za działanie lub zaniechanie, które doprowadziło do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć na osobę odpowiedzialną za antykonkurencyjną praktykę karę pieniężną w wysokości do równowartości 500 000 euro.

O ile problematyka zawierania niedozwolonych porozumień handlowych w ramach „tradycyjnych zmów”, polegających w szczególności na ustalaniu cen, jest już dobrze przeanalizowana, a odpowiednie programy mające na celu zapewnienie przestrzegania przepisów zostały już wdrożone w wielu firmach, zagadnienia dotyczące zmów przetargowych, zarówno w przetargach prywatnych, jak i tych organizowanych w trybie prawa zamówień publicznych, są nadal nowością. Dla wielu osób wciąż zaskoczeniem jest na przykład informacja, że nawet samo zawarcie umowy konsorcjum w celu wspólnego uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może, w określonych sytuacjach, stanowić niedozwolone porozumienie, ograniczające konkurencję.

Podczas spotkania przeanalizowano następujące zagadnienia:

- regulacje dotyczące zmów przetargowych w przepisach prawa zamówień publicznych i prawa ochrony konkurencji
- decyzje Prezesa UOKiK i orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące zmów przetargowych
- jak się bronić przed zmową – czego unikać na poszczególnych etapach postępowania oraz co zrobić w przypadku podejrzenia, że uczestnicy przetargu działali w zmowie
- propozycje działań typu compliance mających na celu zapobieganie występowaniu omawianych ryzyk.

Spotkanie poprowadzi eksperci z kancelarii Wierzbowski Eversheds: adwokat Paulina Józefczuk, kierująca praktyką prawa konkurencji oraz radca prawny Tomasz Zalewski, menedżer zespołu prawa zamówień publicznych.

 

 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć