4. edycja Legal MBA

Aktualności

 • Tobiasz Adama Kowlaczyk otrzymał tytuł Lidera Prawników Przedsiębiorstw 2019

  5 grudnia 2019 r., podczas uroczystej Świątecznej Gali Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie, ogłoszono zwycięzcę 4. edycji konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw. Laureatem nagrody głównej został Tobiasz Adam Kowalczyk, Dyrektor Działu Prawnego, Volkswagen Poznań sp. z o.o.
  W gronie nominowanych do nagrody znaleźli się: Edyta Snakowska – Estorninho, Dyrektor Działu Prawnego i Compliance Pratt and Whitney Rzeszów SA, Edyta Werońska-Karcz, Head of Legal, Legal Country Coordinator w Societe Generale SA Oddział w Polsce, Maciej Syska, Dyrektor Działu Prawnego i Zgodności Grupy kapitałowej Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

  Podstawą do oceny i wyboru Nominowanych i Laureata Nagrody Głównej była ankieta, w której organizatorzy konkursu pytali o spektakularne przedsięwzięcia lub transakcje realizowane z udziałem szefa działu prawnego w ostatnich trzech latach oraz na czym polegał szczególny wkład szefa departamentu prawnego w ich realizacji. Brane pod uwagę były innowacyjne rozwiązania, narzędzia, procedury wdrożone przez dział prawny oraz korzyści dla przedsiębiorstwa, które wynikły z wdrożenia kreatywnych rozwiązań. Kandydaci byli również pytani o to w jakim zakresie pełnią rolę lidera swojej organizacji.

  Tobiasz Adam Kowalczyk, który otrzymał tytuł Lidera Prawników Przedsiębiorstw AD 2019, zarządza ryzykiem prawnym i polityką publiczną w czterech polskich fabrykach firmy VW zatrudniających ponad 12.000 pracowników. Prowadził wrażliwe negocjacje i mediował w sporze pomiędzy Rządem, Gminą Września a Autostradą Wielkopolską S.A , co do budowy łącznika autostradowego, mającego połączyć tereny Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej z autostradą A2. Dzięki Laureatowi udało się doprowadzić do uzgodnienia i sukcesu negocjacji.
  Był odpowiedzialny za zakup wielu strategicznych działek pod rozbudowę zakładu produkcyjnego w Poznaniu, zarówno od podmiotów prywatnych, jak i publicznych. Doprowadził do zawarcia umowy z konsorcjum banków europejskich o wartości 200.000,00 euro na finansowanie rozbudowy Zakładu. Dzięki jego zaangażowaniu mogła rozpocząć się inwestycja rozbudowa zakładu w Poznaniu o wartości ponad 400 milionów euro.

  Tobiasz Adam Kowalczyk oprócz spektakularnych osiągnięć w realizacji zadań prawnych jest sprawnym menadżerem i liderem. Zainicjował i wdrożył Legal Management System – oprogramowanie do zarządzania działem prawnym opartym na sztucznej inteligencji, dopasowującym się do realiów przedsiębiorstwa i potrzeb wewnętrznych klientów, dzięki czemu kluczowe obszary z punktu widzenia zarządzania ryzykiem prawnym, są na bieżąco monitorowane, a dostęp do nich jest możliwy z dowolnego miejsca, dla wszystkich członków zespołu. System może również realizować funkcje automatycznie, analizując wcześniejsze rekordy i np. przypisując zlecenie najbardziej odpowiedniej osobie w zespole – powiedział Waldemar Koper, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, które od czterech lat jest organizatorem konkursu.

 • Zapraszamy na Świąteczną Galę Członków i Przyjaciół PSPP.

   

 • Ruszył nabór zgłoszeń do 4. edycji konkursu LIDER PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW

  Rusza 4. edycja konkursu LIDER PRAWNIKÓW PRZEDSIEBIORSTW, którego zadaniem jest wyłonienie prawdziwych liderów wśród szefów działów prawnych przedsiębiorstw oraz pokazanie w środowisku biznesowym jak wiele może dokonać prawnik zajmujący właściwe miejsce w organizacji.


  Do udziału zapraszamy szefów działów prawnych przedsiębiorstw, którzy oprócz realizacji funkcji prawnych aktywnie uczestniczą w budowaniu i wdrażaniu strategi firmy oraz pełnią rolę liderów organizacji.

  Wybór zwycięzcy, wzorem lat ubiegłych, będzie dwuetapowy:

  • Podstawą do oceny będzie wypełniona przez Państwa ankieta, która znajduje się w załączeniu.
  • Kolejny etap to obrady Kapituły, która wyłoni Nominowanych i spośród nich Zwycięzcę.


  Nominacje do nagrody zostaną ogłoszone w ostatnim tygodniu listopada.

  Laureata nagrody poznamy 5 grudnia na świątecznym spotkaniu PSPP.

  Ankieta zgłoszeniowa dostępna jest u Organizatora Konkursu. Zainteresowanych prosimy o kontakt w tej sprawie z Urszulą Lis (tel. 501 189 770, urszula.lis@openlinks.pl) lub na adres biuro@pspp.org.pl

  Na wypełnione ankiety czekamy do 22 listopada.

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

   

   

   

 • Czy kobiety są przyszłościa branży prawnicznej?

  Kilkunastu prelegentów, kilkanaście wystąpień oraz dwa panele dyskusyjne. Po raz pierwszy branża prawnicza miała okazję spotkać się w szerokim gronie i podjąć dyskusję na temat roli kobiet w środowisku prawniczym oraz problemów związanych z wyzwaniem szybkich przemian technologicznych, z którymi mierzą się coraz częściej w toku codziennej pracy.

  Fundacja Women in Law, wspierająca i promująca kobiety w branży prawniczej, rozpoczęła swoją działalność konferencją inauguracyjną „Kobiety przyszłością branży prawniczej”,. Wśród prelegentów i panelistów obecni byli m.in. dr hab. Monika Całkiewicz (prof. ALK, wicedziekan Rady OIRP Warszawa), Katarzyna Gajowniczek - Pruszyńska (Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej i Wiceprzewodniczącą Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Marta Kożuchowska – Warywoda (Sędzia Sądu Rejonowego, Prezes Fundacji Edukacji Prawnej IUSTITIA) oraz Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk (Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw).
  Dzięki formule konferencji, obejmującej prezentację tematów takich jak sztuczna inteligencja w sferze prawa (dr Gabriela Bar) oraz wpływu prawa na model biznesu (Marta Gocał) , a także paneli dyskusyjnych poprowadzonych przez Ewę Usowicz (dyrektor Działu Serwisów Informacyjnych Wolters Kluwer, Prawo.pl) oraz Pawła Rochowicza (Rzeczpospolita) słuchacze mieli szansę nie tylko dowiedzieć się, czy postęp technologiczny jest dla prawników zagrożeniem (a może tylko i wyłącznie pewnym wyzwaniem), ale także posłuchać ścierających się ze sobą stanowisk dotyczących zarówno obecnej, jak i przyszłej roli kobiet-prawniczek.

  O tym jak wygląda ścieżka kariery prawnika in-house i z czym się wiąże opowiedziała  Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw i Członkini Rady Fundacji Women in Law.

 • Ruszył nabór zgłoszeń do 3. edycji programu LegalMBA

  LINK DO BROSZURY LegalMBA

  Szanowni Państwo,

  Bycie najlepszym ekspertem w danej dziedzinie prawa już nie wystarcza, aby osiągnąć sukces na rynku prawniczym
  Niezbędne są umiejętności miękkie i biznesowe, łatwość w poruszaniu się w nieustających zmianach, nie tylko w obszarze prawa, ale również tych wymuszonych przez rozwój nowych technologii i nieustającą pogoń za informacją. Umiejętność łączenia wiedzy prawniczej z wiedzą z zakresu nowych technologii, marketingu i komunikacji, zarządzania ryzykiem czy finansów, kreuje prawnika nowej generacji, który równie swobodnie co w zagadnieniach prawnych, porusza się w nieustająco zmieniającym się środowisku biznesowym.
  W związku z tak wielką dynamiką zmian w sposobie wykonywania pracy prawników przedsiębiorstw i kancelaryjnych, stajemy przed wyzwaniem, w jaki sposób najbardziej efektywnie można się do nich przygotować.
  Najlepszą odpowiedzią jest nasz program edukacyjny Legal MBA, zaprojektowany w taki sposób, aby najbardziej praktycznie wspierać rozwój zawodowy prawników pracujących dla biznesu.
  Już wkrótce rusza trzecia edycja programu, w ramach którego najlepsi eksperci, w praktyczny sposób przybliżą szereg zagadnień biznesowych (m.in. finanse przedsiębiorstwa dla prawników, podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami), ale również pomogą rozwinąć umiejętności miękkie i stać się nie tylko sprawnym menadżerem, ale prawdziwym liderem swojej organizacji.
  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w 3. edycji programu Legal MBA.

  Jestem przekonany, że udział w nim będzie ważnym etapem wspierającym rozwój kariery i w wymierny sposób przyczyni się do sukcesów w codziennej pracy.

   

  Z pozdrowieniami

  Waldemar Koper

  Prezes Zarządu 

  Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw 

   

 • "Mediujemy spory" - inicjatywa Centrum Mediacji Lewiatan

  Centrum Mediacji Lewiatan występuje z inicjatywą w zakresie rozwiązywania sporów o charakterze gospodarczym.
  Proponuje, aby przedsiębiorstwa, które są obłożone dużą ilością sporów sądowych, ogłosiły, że przez określony czas stosować będą mediację we wszystkich swoich sporach gospodarczych, lub w sporach dotyczących wybranego zagadnienia, jako wyraz polityki firmy. Po takim okresie, uczestnicy ocenią czy mediacja była pomocna i czy warto ją stosować i w jakich sporach wypada najlepiej.


  Jednym z powodów inicjatywy Centrum Mediacji Lewiatan jest przekonanie, że wiele sporów komercyjnych, nawet tych, które już osiągnęły stan postępowania sądowego mogłoby być rozwiązanych drogą mediacji, jednakowoż istnieje naturalna obawa uczestników (a szczególnie pełnomocników), że wystąpienie o mediację będzie odebrane przez drugą stronę jako oznaka słabości pozycji spornej. Stąd, propozycja wprowadzenia zasady, że niezależnie czy pełnomocnik uważa sprawę za oczywiście wygraną czy nie, proponuje się mediację zamiast sporu sądowego. W konsekwencji, przyjęcie zasady mediowania przedsiębiorstwo zdejmuje z siebie brzemię wykazania się słabością wobec przeciwników sporu przez wniesienie wniosku o mediację.


  Ostatnio „Rzeczpospolita” podniosła temat mediacji, wskazując na możliwość obligatoryjności mediacji przedsądowej oraz na inicjatywę sądów Rejonowego i Okręgowego w Łodzi aby ogłaszać przerwę w rozprawie dla uwzględnienia przez strony mediacji. Zgodnie z raportem w powołanym artykule, Ministerstwo Sprawiedliwości entuzjastycznie wspiera tę i podobne inicjatywy. Proponowana przez CM Lewiatan akcja wszczynania mediacji jeszcze przed zaangażowaniem sądu, lub w trakcie postępowania, wydaje się znakomicie wyprzedzać przyszłe trendy w przedmiocie rozwiązywania sporów gospodarczych.
  Załączamy PREZENTACJĘ w zakresie mediacji, która może być Państwu pomocna w pełniejszym zrozumieniu propozycji CM Lewiatan.

  Zapraszamy wszystkich członków PSPP jako pełnomocników prawnych czołowych polskich przedsiębiorstw do podjęcia niniejszej inicjatywy „Mediujemy Spory” przy użyciu mediatorów z Centrum Mediacji Lewiatan wraz z ogólnopolską siecią CAM (Centrum Arbitrażu i Mediacji) lub z innych ośrodków mediacyjnych w kraju.
  Uprzejmie prosimy o zgłoszenia i kontakt pod adresem : mediacje@konfederacjalewiatan.pl lub telefonicznie pod numerami : 22/55 99 908 oraz 22/55 99 967.

 • Badanie na temat skuteczności komunikacji prawników w mediach społecznościowych

  Serdecznie zapraszam do wypełnienia ankiety do pracy badawczej pt. Determinanty skuteczności działań komunikacyjnych radców prawnych i adwokatów w mediach społecznościowych.
  Celem badania jest analiza sposobów i skuteczności komunikacji prawników za pośrednictwem mediów społecznościowych.

  W związku z tym proszę o wypełnienie anonimowej ankiety badawczej, która znajduje się pod linkiem: http://prawnicy.badanie.net/

  Podsumowujące dane, wynikające z Państwa odpowiedzi, będą wykorzystane w treści pierwszej na polskim rynku rozprawy doktorskiej dotyczącej sposobów i możliwości wykorzystywania mediów społecznościowych w komunikacji prawników z odbiorcami.

  Gorąco zachęcam do udziału w tym badaniu, gdyż jej wyniki będą dla członków PSPP zapewne cennym źródłem informacji i inspiracji na temat wykorzystania mediów społecznościowych przez nasze środowisko zawodowe.

 • RAPORT "WEWNĘTRZNY DZIAŁ PRAWNY A COMPLIANCE - RAZEM CZY OSOBNO?"

  Przedstawiamy wyniki pionierskiego badania przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw oraz przez partnera strategicznego Stowarzyszenia – kancelarię WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.
  W badaniu wzięło udział blisko 70 dyrektorów działów prawnych przedsiębiorstw. Zadaniem Raportu jest przybliżenie funkcjonowania programów compliance oraz pokazanie roli prawników przedsiębiorstw w projektowaniu i wdrażania takich rozwiązań.
  RAPORT DO POBRANIA

 • Ruszyła 2. edycja programu LegalMBA

  2 marca odbyła się inauguracja 2. edycji programu LegalMBA. Jego zadaniem jest profesjonalizacja pracy prawników poprzez podniesienie poziomu wiedzy biznesowej oraz zdobywanie kompetencji miękkich. 
  Dlatego druga edycja została wzbogacona o nowe obszary, które jeszcze bardziej podnoszą wartość merytoryczną programu. Na uczestników czekają m.in. rozszerzone moduły dotyczące kompetencji menedżerskich i nowych technologii, a także dodatkowy moduł obejmujący zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem.
  W ramach drugiej edycji został uruhcomiony również Klub LegalMBA, który zapewni dalszą wymianę doświadczeń po zakończeniu programu i budowanie trwałych relacji pomiędzy uczestnikami wszystkich edycji.

  Organizatorami programu są: Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, dziennik Rzeczpospolita i PwC legal.

   

 • Forum Corporate Legal Counsel - ważne spotkanie prawników przedsiębiorstw

  21 i 22 lutego 2019 roku w Renaissance Warsaw Airport Hotel odbyła się 9. edycja Forum Corporate Legal Counsel. W konferencji wzięło udział ponad 100 profesjonalistów zarządzających działami prawnymi i compliance z wiodących firm w Polsce. Podczas konferencji wygłoszono 16 prelekcji, odbyły się również dwie dyskusje panelowe oraz warsztaty interaktywne.

  Forum dedykowane jest prawnikom przedsiębiorstw i ma na celu podniesienie kluczowych kompetencji polskich in-house lawyers oraz bezpieczeństwa prawnego firm. W programie zostały uwzględnione kwestie funkcjonowania i podejmowania decyzji w czasach nieustannych zmian geopolitycznych, wpływu nowoczesnych technologii na pracę prawników oraz zwinnego zarządzania działem prawnym ultranowoczesnej spółki. Wspólne dyskusje toczyły się także wokół przywództwa w zespole prawników oraz budowania własnego zaangażowania.

  Dwudniowe Forum poprowadził Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Stowarzyszenie było Partnerem wydarzenia.

  Więcej zdjęć z wydarzenia dostępnych jest po LINKIEM

 • PSPP i WKB pytają szefów działów prawnych o funkcjonowania COMPLIANCE W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

  Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw i kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr rozpoczęły prace nad pionierską inicjatywą jaką jest stworzenie raportu „Wewnętrzny dział prawny i compliance – razem czy osobno?”:

  Jego celem jest zbadanie jak funkcjonują programy compliance w polskich przedsiębiorstwach oraz sprawdzenie jaka jest rola prawników wewnętrznych w projektowaniu i wdrażaniu takich rozwiązań.

  Organizatorzy badania mają nadzieję, że przygotowany na podstawie zebranych z rynku informacji raport „Wewnętrzny dział prawny i compliance – razem czy osobno?”:

  • będzie służył wymianie doświadczeń, pozwalając na benchmarking, szczególnie cenny w obliczu zapowiadanych zmian w prawie, które odpowiedzialność przedsiębiorcy uzależniać będą m.in. od skuteczności i adekwatności wdrożonych w tym obszarze rozwiązań,
  • będzie cenną wskazówką odnośnie tego, jaka jest dziś rola prawników w projektowaniu i wdrażaniu tego typu rozwiązań,
  • oraz – co najważniejsze – będąc solidną dawką praktycznej wiedzy pomoże rozwinąć lub udoskonalić rozwiązania funkcjonujące już w organizacjach.

  Warunkiem powodzenia tego projektu jest zebranie szczegółowych informacji o programach compliance funkcjonujących w przedsiębiorstwach. Do tego celu służy anonimowa ankieta, do której link można otrzymać w odpowiedzi na prośbę wysłaną na adres: biuro@pspp.org.pl.

  Termin wypełniania ankiet upływa 8 marca.
   

 • PSPP Kraków - nowa inicjatywa dla prawników przedsiębiorstw

  22 listopada 2018 r. w Krakowie Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw we współpracy z kancelarią PwC Legal zainaugurowało cykl spotkań edukacyjno-networkingowych – PSPP Kraków.

  Jest to odpowiedź na brak inicjatywy zrzeszającej prawników nie tylko w Warszawie, ale i na miejscu w Krakowie. Dlatego też, w ramach inicjatywy PSPP Kraków Stowarzyszenie planuje organizować kwartalne, bezpłatne spotkania osób odpowiedzialnych za sprawy prawne przedsiębiorstw.

  Celem jest integracja środowiska, edukacja, rozmowy o najnowszych zmianach w prawie, czy bieżących i strategicznych wyzwaniach działów prawnych przedsiębiorstw.

  W tym duchu, podczas pierwszego spotkania w Hotelu Kossak w Krakowie został omówiony projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz przedstawiony raport LegalTech: Nowe technologie w pracy prawników i transformacje działów prawnych i kontynuowaliśmy rozmowy podczas wspólnej kolacji.

  Następne spotkanie prawników przedsiębiorstw w Krakowie planowane jest w marcu 2019 r. Dokładny termin zostanie podamy z miesięcznym wyprzedzeniem.

  Kolejna dyskusja będzie poświęcona jednemu z tematów:

  • najnowsze zmiany w prawie;
  • wyzwania działów prawnych: rekrutacja dobrych prawników, zarządzanie zespołem, work-life balance;
  • dział prawny a podatki: współpraca z CFO i dyrektorem podatkowym, MDR (mandatory disclosure reporting).

  W związku z tym, wszystkie osoby zainteresowane udziałem proszone są  o informację, które z zaproponowanych zagadnień są najciekawsze, ewentualnie jakie inne kwestie warto omówić.

  Na tematy organizatorzy czekają pod adresem: biuro@pspp.org.pl

 • Powstało forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dyrektorów działów prawnych spółek Skarbu Państwa.

  4 grudnia 2018 r. w gościnnych progach kancelarii Wierciński Kwieciński Baehr w Warszawie powołane zostało, w ramach Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw (PSPP), forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dyrektorów działów prawnych spółek Skarbu Państwa. Główne cele tej inicjatywy koncentrują się wokół integracji menedżerów, kierujących zespołami prawników w spółkach z istotnym udziałem państwowym, wspólne podejście do wyzwań związanych z implementacją i stosowaniem przepisów właściwych dla tego rodzaju przedsiębiorstw oraz wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem działami prawnymi.


  Przychylność dla tej inicjatywy potwierdzili przedstawiciele działów prawnych następujących podmiotów: Bank PeKaO S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Grupa Lotos S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A., Enea Operator sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska S.A., Grupa Azoty S.A., JSW S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Krajowa Spółka Cukrowa S.A., PKP Cargo S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Tauron S.A., PZU S.A.

  Inicjatorem stworzenia forum jest Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw reprezentowany na spotkaniu przez Waldemara Kopera, Prezesa Zarządu PSPP oraz Dr Michał Leski, Dyrektor Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego Poczty Polskiej S.A., który pełni rolę Koordynatora Forum Spółek Skarbu Państwa.
  Wkrótce powstanie harmonogram prac forum na przyszły rok.

 • Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk nowym Wiceprezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw

   

  12 grudnia br. podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw wybrano jednogłośnie nowego Wiceprezesa Zarządu. Została nim r.pr. Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk, która jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia od ponad 6 lat i obecnie pełni funkcję Dyrektora Zespołu Prawa i Ładu Korporacyjnego w Skanska S.A.
  Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała na Uniwersytecie Oxfordzkim (jako stypendystka Fundacji Batorego) oraz w Akademii Międzynarodowego Prawa Prywatnego w Hadze. Ukończyła również podyplomowe studia menadżerkie w Szkole Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych kancelariach prawnych. W latach 2007-2018 pracowała w korporacji Hewlett Packard jako dyrektor działu prawnego w Polsce, a w latach 2015-2018 również w Czechach i na Słowacji. W latach 2009-2014 Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk była współprzewodniczącą Komitetu ds. Produktów Konsumenckich przy Polsko-Amerykańskiej Izbie Handlowej, a w latach 2012-2018 uczestniczyła także w pracach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, miedzy innymi w ramach Komitetu Własności Intelektualnej i Rynku Cyfrowego.

  Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk objęła funkcję Wiceprezesa PSPP w miejsce Grzegorza Kanieckiego, który w 2018 zakończył swoją kadencję.
   

 • Zwyczajne Walne Zebranie Członków PSPP 2018

  12 grudnia 2018 roku, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Rondo ONZ 1, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.
  Podczas Zebrania zatwierdzone zostało sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017 a Zarząd Stowarzyszenia otrzymał absolutorium z wykonanych obowiązków.
  Rozpatrzone i zatwierdzone zostały również sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego za rok 2017. Zarówno Komisja Rewizyjna jak i Sąd Koleżeński otrzymały absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.


  W związku z faktem, że w 2018 zakończyła się trzyletnia kadencja organów Stowarzyszenia, podczas spotkania powołano Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjna i Sąd Koleżeński.
  Na Prezesa Zarządu wybrano ponownie Waldemara Kopera oraz czterech Wiceprezesów: Agnieszkę Dzięgielewską- Jończyk, Piotra Maruchę, Macieja Ozdowskiego i Tomasza Sztybera.
  W skład Sądu Koleżeńskiego na najbliższe trzy lata weszli: Marcin Bruszewski, Marek Mikulski, Marcin Prell i Marek Szydłowski.
  Członkami Sądu Koleżeńskiego na kolejną kadencję zostało wybrani: Michał Kęsik, Justyna Kieza i Jadwiga Latawiec.

   

 • Andrzej Kornatowski z British American Tobacco został Liderem Prawników Przedsiębiorstw 2018

  29 listopada br., podczas uroczystej Świątecznej Gali Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw w Warszawie, zostały ogłoszone wyniki 3. edycji konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw, którego organizatorem jest Stowarzyszenie.
  Laureatem Nagrody Głównej Lider Prawników Przedsiębiorstw został Andrzej Kornatowski, Dyrektor Działu Prawnego Europa Centralna – część Północna z British American Tobacco. Nominacje do Nagrody Głównej otrzymali: Izabela Nowacka, Legal Counsel z firmy Shell Polska oraz Włodzimierz Brych, Kierownik Biura Prawnego Aesculap Chifa.
  - Andrzej Kornatowski, tegoroczny Lider Prawników Przedsiębiorstw, miał unikalną możliwość prowadzenia w BAT wielowymiarowego i unikatowego projektu jakim jest zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi. Po części projekt ten zakładał wykorzystanie umiejętności profesjonalnych ale w głównej mierze polegał na koordynacji różnorodnych działań spoza zakresu pracy prawnika, budowaniu dobrych relacji z rozmaitymi interesariuszami oraz wykorzystywaniu wiedzy biznesowej do tworzenia innowacyjnych i skutecznych rozwiązań uwzględniających nie tylko interesy BAT ale także innych podmiotów – powiedział Waldemar Koper, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, które od trzech lat jest organizatorem konkursu.
  Determinacja, długookresowe zaangażowanie Andrzeja Kornatowskiego z British American Tobacco i zdolność prowadzenia dialogu przyczyniły się do uzyskania spektakularnych efektów walki ze zorganizowaną przestępczością. W efekcie działań w latach 2014-2018 m.in. zlikwidowano ponad 100 nielegalnych fabryk tytoniu i papierosów w Polsce. W rezultacie poziom przemytu papierosów w Polsce spadł w okresie 2015-2018 niemalże o 50%.

  Izabela Nowacka z Shell Polska została wyróżniona przez Kapitułę, gdyż jako pierwszy w Polsce prawnik Shell zapewnia obsługę prawną o globalnym wymiarze dla spółek grupy (kraje Bliskiego Wschodu, Zachodniej Europy i obydwu Ameryk). Odpowiada również za obsługę prawną o zasięgu globalnym umów z zakresu nowych technologii IT oraz wsparcia prawnego procesu digitalizacji Shell.
  Przyznając nominację Włodzimierzowi Brychowi z firmy Aesculap Chifa Kapituła doceniła jego ogromne zaangażowanie w propagowanie alternatywnych metod rozwiazywania sporów. Pomimo ogromnego zaangażowania w bieżącą działalność firmy – zarządza obsługą prawną firmy w 16 krajach - nominowany poświęca czas na promocje sądownictwa polubownego i występowanie w roli arbitra (Rosja, Ukraina, Gruzja, Kazachstan i Mołdawia) w wielu międzynarodowych postepowaniach.
  W ankiecie, która była podstawą do oceny i została rozesłana do prawników przedsiębiorstw, organizatorzy konkursu pytali o spektakularne przedsięwzięcia lub transakcje realizowane z udziałem szefa działu prawnego w ostatnich trzech latach oraz na czym polegał szczególny wkład szefa departamentu prawnego w ich realizacji. Brane pod uwagę były innowacyjne rozwiązania, narzędzia, procedury wdrożone przez dział prawny oraz korzyści dla przedsiębiorstwa, które wynikły z wdrożenia kreatywnych rozwiązań. Kandydaci byli również pytani o to w jakim zakresie pełnią rolę lidera swojej organizacji.
   

 • CZY WARTO STUDIOWAĆ PRAWO? - tekst, który ukazał się na łamach dziennika Rzeczpospolita w ramach cyklu OKIEM PRAWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW

  Tomasz Sztyber


  Inteligentne umowy – czy nadal warto studiować prawo?
  Pod koniec zeszłego i na początku tego roku przez warszawskie kręgi prawnicze przetoczyła się fala spotkań i konferencji poświęconych blockchain. Sukces kryptowalut rozpalił wyobraźnię i sprawił, że temat stał się modny, mimo iż jego skomplikowana natura techniczna powodowała, że niewielu prawników naprawdę rozumiało istotę.

  Na jednym z takich spotkań ekspert z dziedziny IT powiedział, że technologia blockchain, a w szczególności jej element określany mianem „smart contracts", czyli inteligentne umowy, oznacza kres profesji prawniczej, przynajmniej w jej obecnym kształcie. Dodał też, że gdy pięć lat temu informował bankierów, że Fintechy to rewolucja w ich świecie, spotykał się z podobnym niedowierzaniem, jakie teraz demonstrują prawnicy.

  CZYTAJ WIĘCEJ

   

 • Rusza III edycja konkursu LIDER PRAWNIKÓW PRZEDSIEBIORSTW 2018

   

  Już po raz trzeci Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw organizuje konkurs LIDER PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 8 listopada.


  - Rolą konkursu jest wyłonienie prawdziwych liderów wśród szefów działów prawnych oraz pokazanie w środowisku biznesowym jak wiele może dokonać prawnik zajmujący właściwe miejsce z organizacji. Świetnym przykładem jest tu ubiegłoroczny laureat konkursu dr Piotr Antoszek (Solaris Bus & Coach S.A), który odpowiadając za 21 krajów i 19 jurysdykcji – od Niemiec po Indie, stworzył wyjątkowy system zarządczy dostosowany do charakteru jurysdykcji, w której poszczególne spółki córki prowadzą działalność, co miało ogromne znaczenie dla rozwoju macierzystej firmy laureata – powiedział Waldemar Koper, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz Dyrektor ds. prawnych w Kompanii Piwowarskiej SA.


  Swój udział w konkursie, można zgłaszać przesyłając wypełnioną ankietę, która jest udostępniana na w odpowiedzi na prośbę wysłaną pod adres biuro@pspp.org.pl.


  Organizatorzy czekają na zgłoszenia od szefów działów prawnych, którzy mogą w swojej pracy wykazać się twórczym, niejednokrotnie pionierskim podejściem do zagadnień prawnych, które mają często kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy.


  Nominowanych i Lidera, spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze Kapituła, w skład której wchodzą członkowie zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz przedstawiciele kancelarii partnerskich.
  Laureata konkursu poznamy 29 listopada podczas świątecznego spotkania członków i przyjaciół PSPP. Tydzień wcześniej zostaną ogłoszone nominacje.

  W pierwszej edycji konkursu Liderem Prawników Przedsiębiorstw został Marcin Czapiewski, Dyrektor ds. prawnych i compliance firmy TU Europa S.A. Liderem drugiej edycji konkursu został dr Piotr Antoszek, Dyrektor Departamentu Prawnego firmy Solaris Bus & Coach S.A.

   Więcej informacji udziela Urszula Lis (biuro@pspp.org.pl, tel. 501 189 770)

 • Wystartowała kolejna, siódma edycja konkursu Rising Stars Prawnicy

  Wystartowała kolejna, siódma edycja konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2018.
  Po raz kolejny Dziennik Gazeta Prawna wspólnie z Wolters Kluwer wyłoni młodych prawników, którzy swoją wiedzą, przedsiębiorczością oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych.
  Wśród kryteriów, poza wiekiem (konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia w dniu 30 września 2018 r.), znalazły się między innymi kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową, działalność pro bono lub społeczna, a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia kandydata.


  Zgłoś kandydata przez formularz zgłoszeniowy na stronie konkursu: www.gazetaprawna.pl/rising-stars2018

  Kapituła uhonoruje tych, którzy bez kompleksów udzielają się w środowisku prawniczym, potrafią łączyć karierę zawodową z pracą naukową, a także znajdują czas na działalność społeczną. Konkurs przeznaczony jest nie tylko dla prawników pracujących w kancelariach prawniczych, lecz także w firmach i innych organizacjach.
  Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie 2018 roku w Warszawie

   

  Wszelkich informacji na temat projektu udziela Piotr Kowalewski, te.: 510  024  844, e-mail: piotr.kowalewski@infor.pl

 • PwC poszukuje prawnika w wewnętrznym dziale prawnym

   

 • AIJA Half-Year Conference 2018 - kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników już 23-26 maja w Warszawie

  W dniach 23-26 maja 2018 r. w Warszawie odbędzie się AIJA Half-Year Conference, wydarzenie organizowane corocznie przez AIJA – International Association of Young Lawyers (Association Internationale des Jeunes Avocats). Patronat nad wydarzeniem objęły: Naczelna Rada Adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.


  AIJA jest międzynarodowym stowarzyszeniem zrzeszającym prawników, którzy nie ukończyli 45 roku życia. Jest to jedyna tego rodzaju globalna organizacja, licząca obecnie około 4 tysięcy członków i działająca już od 55 lat. Członkostwo i udział w wydarzeniach organizowanych przez AIJA umożliwia nawiązywanie kontaktów i współpracę prawników z różnych krajów oraz zdobywanie wiedzy na temat treści i stosowania prawa w obcych jurysdykcjach.

  Na tegorocznej edycji AIJA Half-Year Conference w tym roku spodziewanych jest ponad 200 prawników z kraju i z zagranicy. W ramach kongresu odbędą się równolegle dwa seminaria:

  • Corporate governance - current trends and developments, poświęcone prawu spółek i zasadom corporate governance, oraz
  • Happy ever after! In-house counsels and law firms perspective on how to successfully develop client-attorney relationship, poświęcone relacjom pomiędzy prawnikami in-house a prawnikami zewnętrznymi.


  Kongres odbywać się będzie w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Pełen program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora: https://www.aija.org/en/event-detail/378


  Oprócz spotkań merytorycznych każdego dnia przewidziany jest również program wieczorny, umożliwiający networking z innymi uczestnikami konferencji. W ramach spotkań wieczornych odbędzie się m.in. uroczysta kolacja w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz Gala na Zamku Królewskim/w Arkadach Kubickiego. W programie przewidziany jest również wspólny event koktajlowy z udziałem prawników uczestniczących w Warsaw Arbitration and Mediation Days – wydarzeniu organizowanym m.in. przez ICC Poland, Sąd Polubowny przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Sąd Arbitrażowy Lewiatan przy wsparciu licznych instytucji naukowych, w tym Uniwersytetu Warszawskiego (https://www.warsawarbitration.pl/).


  Dla adwokatów i radców prawnych z Polski, jako kraju-gospodarza, jest to wyjątkowa okazja do udziału w kongresie za opłatę w preferencyjnej wysokości. Uczestnicy kongresu otrzymają również bezpłatnie członkostwo w AIJA do końca 2018 r.
  Za udział w wydarzeniu, adwokaci i radcy izb warszawskich otrzymają także 6 punktów szkoleniowych w ramach szkolenia zawodowego.


  Jednym ze sponsorów konferencji jest kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr – partner strategiczny PSPP, który serdecznie zaprasza i zachęca do udziału w tym ciekawym merytorycznie i towarzysko wydarzeniu.

  Na wszelkie pytania dotyczące konferencji i procedury rejestracyjnej chętnie odpowie mec. Anna Wyrzykowska, partner w kancelarii WKB oraz członek komitetu organizacyjnego Kongresu (anna.wyrzykowska@wkb.pl).

 • Debata w KRRP

  9 kwietnia 2018 r. odbyła się zorganizowana przez Krajową Radę Radców Prawnych debata dotycząca przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu zmiany ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego, a w szczególności zawartego w tym projekcie pomysłu dotyczącego wprowadzenia oddzielnego postępowania w sprawach gospodarczych.

  Była to pierwsza z szeregu zaplanowanych debat będących kolejnym etapem dyskusji nad zmianą Kodeksu Postępowania Cywilnego, którą rozpoczął samorząd radcowski, m.in. przygotowaniem „Niebieskiej księgi samorządu radców prawnych w sprawie zmian w kodeksie postepowania cywilnego”, która została przekazana Ministerstwu Sprawiedliwości i jest dostępna jest pod linkiem www.kirp.pl/niebieska.

  W debacie uczestniczyli mec. Maciej Bobrowicz – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, mec. Leszek Korczak – Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, sędzia Paweł Mroczkowski – Naczelnik Wydziału ds. Usprawnienia Sądów Powszechnych w Departamencie Nadzoru Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, mec. Bartosz Krużewski – Członek Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych, kancelaria CLIFFORD CHANCE, , mec. Michał Rościszewski – Dziekan Rady OIRP w Bydgoszczy, mec. Zbigniew Pawlak – Członek Krajowej Rady Radców Prawnych, mec. Dariusz Sałajewski – Członek Krajowej Rady Radców Prawnych, mec. Roman Rewald – Konfederacja Lewiatan, mec. Katarzyna Bilewska, prof. UW, Partner w kancelarii DENTONS, mec. Paweł Lewandowski – Partner, kancelaria DZP DOMAŃSKI ZAKRZEWSKI PALINKA. Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw na tym spotkaniu reprezentował Wiceprezes mec. Tomasz Sztyber.

  W toku debaty propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości została skrytykowana przez większość jej uczestników, choć w trakcie dyskusji podnoszono, że niektóre rozwiązania szczegółowe są interesujące i zasługują na poparcie. W dyskusji pojawiały się zastrzeżenia natury czysto prawnej ale jej większa część dotyczyła praktycznych aspektów funkcjonowania nowych przepisów. Reprezentujący Ministerstwo Sprawiedliwości sędzia Mroczkowski przedstawił stanowisko sędziów pracujących przy nowelizacji, że nowe przepisy być może pozwolą uwolnić rezerwy, które tkwią w profesjonalizmie podmiotów gospodarczych w celu usprawnienia postępowania. W szczególności wskazywał tu na wykorzystanie zasobów intelektualnych i organizacyjnych działów prawnych wielkich przedsiębiorstw. W odpowiedzi na to stanowisko Prezes KRRP Maciej Bobrowicz i inni uczestnicy debaty, krytykując tę propozycję, odnosili się przeważnie do sytuacji małych i bardzo małych przedsiębiorstw, których nowe przepisy dotyczyłyby na równi z dużymi podmiotami. W tym kontekście przedstawiciel PSPP mec. Sztyber naświetlił praktyczne aspekty funkcjonowania dużych przedsiębiorstw i odniósł się do poszczególnych rozwiązań z ich perspektywy. Podkreślił przy tym, że nowe przepisy mogą utrudnić sytuację nawet największych przedsiębiorstw, przy minimalnym lub żadnym efekcie dla usprawnienia postępowania.

  Więcej informacji na temat debaty można znaleźć na stronie KIRP http://kirp.pl/debata-w-krrp/ , a obszerny materiał dotyczący debaty ukaże się w najbliższym numerze dwumiesięcznika „Radca Prawny”.

 • Za nami drugie spotkanie w ramach programu LegalMBA

   23-25 marca odbyła się druga sesja w ramach programu LegalMBA. Tym razem gościnnie w siedzibie PWC, a temat wiodący to SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA W PRACY PRAWNIKA.

 • PSPP partnerem seminarium organizowanego przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW (CARS)

  7 marca w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW (CARS) odbyło się Seminarium pod tytułem Wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej.
  Seminarium miało na celu ocenić pierwsze skutki ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, która weszła w życie 12 lipca 2017 roku, oraz dokonać analizy możliwych konsekwencji prawnych i biznesowych dla sektora żywnościowego i handlu.
  W trakcie spotkania odbył się również panel dyskusyjny Fotografia rynku i relacji w „łańcuchu dostaw” w Polsce i Europie. Ewolucja regulacji dotyczących siły kontraktowej w Unii Europejskiej i ratio legis. Wpływ uchwalenia ustawy na zmianę relacji pomiędzy
  uczestnikami „łańcucha dostaw”, który poprowadził 
   Mec. Waldemar Koper, Prezes Zarządu Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw

  W panelu wzięli równiez udział: 

  • Paweł Ważniewski, UOKiK –  
  • Renata Juszkiewicz, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji 
  • Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka  
  • Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania UW

   

 • Ruszyła program edukacyjny dla prawników LegalMBA

  3 marca ruszył unikatowy na polskim rynku program edukacyjny dla prawników LegalMBA, którego organizatorem jest PSPP, dziennik Rzeczpospolita i PwC Legal.

  - Codzienna praca prawnika przedsiębiorstw wymaga przekroczenia roli radcy prawnego i zdecydowanie większe zaangażowanie w budowanie krótko i długookresowej strategii firmy. Do tego niezbędna jest szeroka wiedza biznesowa i umiejętność jej wykorzystania w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą prawną. Nie bez znaczenia dla efektów codziennej pracy jest prowadzenie projektów prawniczych czy biznesowych, sztuka wystąpień publicznych czy też umiejętność zarządzania zespołem ekspertów.
  Odpowiedzią na te i wiele innych wyzwań, przed który
  mi stoją obecnie prawnicy jest program LegalMBA zainicjowany przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, którego celem jest budowanie szerokich kompetencji lidera organizacji, odnosząc je do specyfiki pracy doradcy prawnego - powiedział Waldemar Koper, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. 
  - Wierzę, że program LegalMBA wniesie istotny wkład w profesjonalizację pracy wszystkich prawników, choć oczywiście przede wszystkim prawników przedsiębiorstw, kreując ich na liderów swoich organizacji - dodaje mec. Waldemar Koper.

  Cykl pięciu weekendowych spokań zakończy się w czerwcu 2018 r. 

 • WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr nowym partnerem strategicznym PSPP

  WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr dołączyła do grona kancelarii, które zacieśniają współpracę ze stowarzyszeniem zrzeszającym szefów działów prawnych przedsiębiorstw.

  Nasza codzienna praca wymaga coraz większej elastyczności, wielu pozaprawnych kompetencji oraz umiejętnego korzystania ze wsparcia prawników zewnętrznych. Dlatego w ramach naszego Stowarzyszenia bardzo sobie cenimy współpracę z kancelariami prawnymi bo pozwala nam ona wzajemnie lepiej zrozumieć swoją prace i rozważyć korzystne obszary i modele współpracy. Dla moich kolegów i koleżanek ze Stowarzyszenia spotkania z przedstawicielami kancelarii prawnych - na neutralnym gruncie i w ramach niezobowiązujących rozmów - są źródłem wielu ciekawych kontaktów i praktycznych inspiracji do dalszej pracy – podkreśla mec. Waldemar Koper, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz szef działu prawnego Kompanii Piwowarskiej.

  Współpraca pomiędzy PSPP i WKB będzie obejmować m.in. organizację szkoleń i warsztatów merytorycznych z różnych obszarów prawa, a także spotkań networkingowych. Obaj Partnerzy planują również inne aktywności np. publikację materiałów dotyczących wybranych dziedzin prawa.

  Polski rynek usług prawniczych zmienia się niezwykle dynamicznie, a jednym z najbardziej widocznych trendów ostatnich lat jest olbrzymi wzrost znaczenia działów prawnych przedsiębiorstw. Dorównując często liczebnością nawet i sporej wielkości kancelariom, prawnicy in-house wspierają swoich „wewnętrznych klientów” we wszystkich kluczowych obszarach biznesu. Przed dyrektorami działów prawnych stoją więc coraz to nowe wyzwania: od konieczności zapewnienia jakościowej obsługi prawnej, przez inteligentne zarządzanie zasobami departamentu, po efektywne korzystanie z usług doradców zewnętrznych. Jako wieloletni partner dla prawników największych przedsiębiorstw wiemy, jak ważna jest dla klientów efektywność i elastyczność. Mamy również świadomość, że potrzeby wewnętrznych działów prawnych ciągle ewoluują. Dlatego też bardzo cieszymy się z szansy, jaką jest współpraca z PSPP – trudno jest bowiem wyobrazić sobie lepszą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń z prawnikami in-house – powiedział mec. Jerzy Baehr, Partner Zarządzający w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.


  WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr to ponad osiemdziesięcioosobowy zespół prawników doradzający największym polskim i zagranicznym przedsiębiorcom. Kancelaria wspiera klientów w zakresie kluczowych dziedzin prawa gospodarczego we wszelkiego rodzaju projektach konsekwentnie stawiając na ekspercki poziom świadczonych usług. Ma doświadczenie w sprawach wymagających połączenia wyspecjalizowanej wiedzy i dogłębnej znajomości branży. Jakość świadczonych usług znajduje odzwierciedlenie w licznych rekomendacjach przyznawanych kancelarii oraz jej ekspertom w uznanych, międzynarodowych rankingach firm prawniczych (takich jak Chambers Europe, The Legal 500, czy IFLR1000).
  Więcej informacji na temat WKB można znaleźć na stronie www.wkb.pl

 • Czy prawnik potrzebuje dodatkowych kompetencji? - zapraszamy do lektury tekstu Waldemara Kopera w "Rzecz o prawie"

   

  LINK do artykuły na rp.pl

   

 • Już wkróce kolejna edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy

  W dniu 13 marca 2018 roku w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbędą się największe tegoroczne Prawnicze Targi Praktyk i Pracy.
  Wśród wystawców znajdą się nie tylko prestiżowe polskie i międzynarodowe kancelarie, ale również czołowe firmy związane nie tylko z branżą prawną.

  To już 8.edycja Targów. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników z całej Polski. Tym bardziej zachęcam do odwiedzenia Targów, bo to jedyna taka okazja, aby w jednym miejscu móc porozmawiać z kluczowymi pracodawcami branży prawnej. Duża część z nich prowadzi działalność w wielu miastach i tam także rekrutuje. Nowością w tegorocznej edycji jest obecność warszawskich uczelni kształcących prawników oraz większa liczba firm, które posiadają własne działy prawne.” – mówi Mariusz Skocz, Project Manager odpowiedzialny za organizację Targów.
  Podczas Targów można dodatkowo skonsultować swoje CV z branżowym headhunterem.
  Prawnicze Targi Praktyk i Pracy to niepowtarzalna okazja, aby spotkać się z potencjalnymi pracodawcami i uzyskać aktualne informacje na temat pracy, praktyk i staży w branży prawnej. Spotkanie z przyszłym pracodawcą, to także szansa na zapoznanie się z wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz kompetencyjnymi, które są niezbędne do rozpoczęcia kariery zawodowej.

  Zachęcamy do śledzenia aktualności dotyczących Targów na stronie www.targiprawnicze.pl Znajdą tam Państwo wszelkie informacje dotyczące Wystawców, Patronów, Partnerów
  Newsletter Prawniczych Targów Praktyk i Pracy: http://targiprawnicze.pl/newsletter.

  Będziemy w nim na bieżąco informować o wszelkich zmianach dotyczących Targów.
  Informacje dotyczące bieżącej edycji Targów: http://targiprawnicze.pl/2018

  PRAWNICZE TARGI PRAKTYK I PRACY
  Data: 13 marca 2018 r. (g. 10.00 – 17.00)
  Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka (BUW), Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
  Organizator: BCSystems Sp. z o.o.
  http://targiprawnicze.pl
  https://www.facebook.com/targiprawnicze

 • dr Piotr Antoszek Liderem Prawników Przedsiębiorstw 2017

  - Już po raz drugi ogłosiliśmy laureatów nagrody Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, która z jednej strony promuje tych z nas, których osiągnięcia zasługują na widoczne, publiczne wyróżnienie, a z drugiej strony jest to nagroda, która jest znaczącym potwierdzeniem kluczowej roli PP i tych wartości, które wnoszą do działalności swojego pracodawcy – powiedział Waldemar Koper, przewodniczący Kapituły i Prezes PSPP.

  Dr Piotr Antoszek, szef działu prawnego w firmie Solaris został laureatem konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw 2017. Partnerem konkursu było wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

  Nominowanymi do tego wyróżnienia, przyznawanego corocznie przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, były także: Joanna Krawczyk-Nasiłowska z Ghelamco Poland i Małgorzata Żurowska z BASF.
  Nagrody wręczono podczas dorocznej gali stowarzyszenia zorganizowanej w Warszawie w czwartek 30 listopada br.

  Więcej informacji pod LINKIEM

 • Stowarzyszenie nagrodzi najlepszych firmowych prawników

  To już druga edycj konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw.
  Nominowanych i Lidera poznamy podczas dorocznego spotkania świątecznego członków i przyjaciół PSPP, które odbędzie się 30 listopada.

  Zapraszamy do lektury teksty opublikowanego w serwisie kancelaria.lex.pl

  Stowarzyszenie nagrodzi najlepszych firmowych prawników

 • Zapraszamy na Świąteczne spotkanie Członków i Przyjaciół PSPP (30 listopada, godz. 19.00)

  We czwartek, tj. 30 listopada w Domu Dochodowym odbędzie się doroczna Gala Świąteczna członków i przyjaciół PSPP.

   

  Ze względu na to, że wykład prof. Jerzego Bralczyka rozpocznie się o godz. 19.10, prosimy Państwa o PUNKTUALNE przybycie. Czekamy na Państwa od godz. 18.30.

   

  Do zobaczenia!

 • Kolejna edycja konkursu RISING STARS rozstrzygnięta!

  15 listopada, podczas uroczystej Gali w Warszawie, poznaliśmy wyniki kolejnej edycji konkursu Rising Stars.
  W Kapitule konkursu zasiadał Waldemar Koper, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, które jak co roku było Patronem.

  Relacja z wydarzenia dostępna jest pod LINKIEM

 • 16 listopada odbył się IX Kongres Prawa Konkurencji 2017, którego organizatorem był Puls Biznesu

  Podczas Kongresu Waldemar Koper, Dyrektor ds. prawnych Kompania Piwowarska SA/ Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw poprowadził panel dyskusjny "Jak ustawa o przewadze kontraktowej wpływa na kształt współpracy pomiędzy dostawcami i nabywcami produktów rolno-spożywczych?"
  Wśród panelistów znaleźli się również: 

  • Joanna Affre - Adwokat, Wspólnik zarządzający, Kancelaria Affre & Wspólnicy
  • Paweł Kułak - Radca Prawny, Kancelaria Schoenherr
  • Jarosław Sroczyński - Wspólnik-Założyciel, Partner, Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych
  • Dr Ewa Mendys-Kamphorst - Senior Adviser, CEG Europe

   

  Więcej informacji o Kongresie pod LINKIEM

 • 24-letnia Agata POTRZEBUJE NASZEJ POMOCY!

  Agata od ponad 4 lat zmaga się z chorobą nowotworową.
  Obecnie leczenie, które może pomóc jej wrócić do zdrowia jest możliwe w Niemczech lub Meksyku. Jego koszty są bardzo wysokie, dlatego zwracamy się z prośba o finansowe wsparcie.

 • PSPP ponownie wybiera LIDERA PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW

  Rozpoczął się nabór zgłoszeń do drugiej edycji konkursu LIDER PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW, którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.
  - Pomysł organizacji konkursu to owoc rozmów prowadzonych podczas wielu spotkań naszych członków. Specyfika pracy szefów działów prawnych przedsiębiorstw odbiega od charakteru pracy prawników kancelaryjnych, a tym samym trudno jest porównywać efekty pracy tych dwóch grup prawników. Jednocześnie podczas wielu rozmów dostrzegliśmy potrzebę szerszego dzielenia się doświadczeniami z codziennej pracy, ale przede wszystkim promowania dobrych praktyk. Przyznanie nagrody LIDERA PRAWNIKÓW PRZEDSIEBIORSTW to jeden ze sposobów na budowanie wysokich standardów i profesjonalizację naszej codziennej pracy – powiedział Waldemar Koper, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz Dyrektor ds. prawnych/Prokurent, Kompania Piwowarska SA.


  Wybór laureata nagrody odbywa się w dwóch etapach.
  • Szefowie działów prawnych przesyłają swoje aplikację wskazując konkretne osiągnięcia zawodowe jednocześnie pokazują swoją rolę jako lidera organizacji
  • Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła, w skład której wchodzą członkowie zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz przedstawiciele kancelarii partnerskich, wybierze trzech nominowanych do nagrody, a spośród nich Lidera.

  ANKIETA KONKURSOWA dostępna jest na życzenie pod adresem biuro@pspp.org.pl.

  Wypełnioną ankietę należy przesłać do 30 października (poniedziałek) do godz. 12.00 na adres biuro@pspp.org.pl.

   

  Zwycięzcę konkursu LIDER PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW 2017 poznamy podczas dorocznego Spotkania świątecznego członków i przyjaciół PSPP planowanego na poczatku grudnia br.

 • Dział prawny firmy w strukturach regionalnych czyli o specyfice pracy w środowisku międzynarodowym

  Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu autorstwa Macieja Ozdowskiego w ramach cyklu OKIEM PRAWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW, który ukazał się na łamach dziennika Rzeczpospolita.

  LINK do pełnej wersji tekstu.

 • LIDER czy SZEF działu prawnego - dyskusja panelowa PSPP podczas Forum Dyrektorów Działów Prawnych

  Podczas Forum Dyrektorów Działów Prawnych odbyła się ważna dyskusja pt. "Miedzy prawem, a biznesem, czyli jakie kompetencje kreują prawników przedsiębiorstw na liderów swoich organizacji?", w której wzięli udział: Ryszard Sowiński - wspólnik, Naveo Sowiński i Sęk sp. j. (moderator) oraz Maciej Ozdowski - Dyrektor ds. prawnych, Europa Centralna, Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o., Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, Piotr Marucha - General Counsel and Compliance Officer, ABB Sp. z o.o., Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw i Cezary Żelaźnicki - Partner, Radca Prawny, PwC Legal.

  W trakcie gorącej dysjkusji padło wiele ważnych pytań i odpowiedzi, które wskazują na zdecydowaną zmianę charakteru pracy szefów działów prawnych oraz większe znaczenie ich pracy dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

   

   

 • Czy prawnicy wewnętrzni mają wpływ na zysk firmy?

  czyli kolejna odsłona cyklu OKIEM OPRAWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW - artykuł Macieja Ozdowskiegodla dziennika Rzeczpospsolita.

   LINK do tekstu

 • Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazeta Prawna czekają na zgłoszenia do VI edycji Konkursu ?Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2017?.

  Celem Konkursu jest wyłonienie młodych prawników (Konkurs adresowany jest do osób, które w dniu 30 września 2017 r. nie ukończyły 35. roku życia) wyróżniających się w pracy zawodowej i postawie życiowej. Zdobywcy tytułu „Rising Stars” powinni odznaczać się kreatywnością, innowacyjnością i umiejętnością wyczuwania nowych rynkowych trendów. Ponadto idealnego kandydata na wschodzącą gwiazdę rynku prawniczego powinno cechować stałe pogłębianie wiedzy poprzez publikacje czy też pracę naukową, pozazawodowe pasje i osiągnięcia oraz czynna działalność pro bono lub społeczna.
  Uhonorowane zaszczytnym tytułem mogą zostać osoby pracujące m.in. w kancelariach prawnych, samorządach zawodowych, prawnicy in-house. W tym roku organizatorzy szukają również Prawników Jutra w samorządach i organizacjach pozarządowych.
  Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny. Zgłoszenie do Konkursu wraz z uzasadnieniem przygotowanym według kryteriów oceny należy przesyłać do 30 września br.

  Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń dokona wyboru dziesięciu laureatów, którym przyzna tytuł „Rising Star Prawnika – Lidera jutra 2017”. Jak podkreślają organizatorzy Konkursu, w tym roku ma on wyjątkowy charakter. Liczba nagrodzonych będzie mniejsza, bo wybranych zostanie tylko 10, a nie jak w poprzednich edycjach 30 laureatów. Ale nowością będzie wręczenie 5 nagród specjalnych.

  Szczegóły i regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: http://www.risingstars.wolterskluwer.pl/

 • "Co lepsze: in-house czy kancelaria" czyli OKIEM PRAWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW

  Zapraszamy do lektury tekstu Macieja Ozdowskiego na łamach dziennika Rzeczpospolita, który rozpoczyna cykl OKIEM PRAWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW.

   

  Co lepsze: in-house czy kancelaria?

  Tytułowe pytanie sprowadza się w zasadzie do wyboru między obsługą przedsiębiorstw przez wewnętrzny zespół prawny bądź kancelarię prawną albo do stosowania modelu mieszanego.

  Nie można z góry przesądzić, która forma obsługi prawnej jest najlepsza dla przedsiębiorstwa. Uzależnione jest to od kilku czynników, m.in. kultury prawnej przedsiębiorstwa, oczekiwań wobec prawników, organizacji i struktury wewnętrznej firmy, umiejscowienia działu prawnego czy budżetu na kwestie prawne.

  Pełny tekst dostępny jest pod LINKIEM

 • PSPP sygnatariuszem Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

  W dniu 20 lipca 2017 r. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko nr 9/2017 dot. apelu do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym.
  Wyrażono w nim nadzieję, że Pan Prezydent stanie po stronie prawa i demokracji.
  Stwierdzono w nim m.in. także, że ustawy te zawierają przepisy sprzeczne z Konstytucją RP, naruszają zasadę trójpodziału władzy, godzą w niezależność sądów i niezawisłość sędziowską, prowadzą do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Pozbawiają one obywateli prawa do sądu w rozumieniu art. 45 Konstytucji RP oraz art. 6 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
  Podkreślono, że zmiany przewidziane w tych ustawach w żaden sposób nie usprawnią wymiaru sprawiedliwości, ale podporządkują sądownictwo władzy wykonawczej. W rękach Pana Prezydenta spoczywa los naszej Ojczyzny. Bez niezależnych sądów i niezawisłych sędziów nie będziemy demokratycznym państwem prawnym.
  Pełna treść stanowiska znajduje się w załączeniu oraz tutaj: http://prawnicyrazem.pl/aktualnosci/.
  Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

  Powstało 24 września 2015 roku. Zrzesza przedstawicieli samorządów radców prawnych i adwokatów, stowarzyszeń prawniczych i innych organizacji zrzeszających asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz innych zawodów i środowisk prawniczych dokonali uroczystego podpisania deklaracji oraz regulaminu „Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych”.

  Sygnatariusze Porozumienia to:

  Krajowa Izba Radców Prawnych – obecnie przewodniczy Porozumieniu,

  Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

  Krajowa Rada Doradców Podatkowych

  Krajowa Rada Komornicza

  Krajowa Rada Kuratorów

  Krajowa Rada Notarialna

  Naczelna Rada Adwokacka

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych

  Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw

  Polski Związek Pracodawców Prawniczych

  Stowarzyszenie Notariuszy RP

  Stowarzyszenie Prokuratorów RP

  Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia

  Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia

  Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce

  Stowarzyszenie Sędziów THEMIS

  Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

  Związek Zawodowy Prokuratorów oraz Pracowników Prokuratury RP

   

  STANOWISKO NR. 8

  STANOWISKO NR. 9

 • Kancelaria Greenberg Traurig nowym Partnerem PSPP

  Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw rozpoczęło współpracę z kancelarią Greenberg Traurig. Jest to kolejna, obok DZP i PwC Legal kancelaria prawna, która będzie wspierać działalność Stowarzyszenia.
  - Współpraca z renomowanymi kancelariami prawnymi jest istotnym obszarem działalności Stowarzyszenia gdyż pośrednio wspiera rozwój środowiska prawników przedsiębiorstw w Polsce. Szczególnie istotna jest wymiana doświadczeń pomiędzy prawnikami in-house i kancelaryjnymi, która pomaga w kreowaniu dobrych praktyk w obszarze współpracy działów prawnych firm z zewnętrznymi doradcami. Nie bez znaczenia jest również wiedza ekspercka, którą dzielą się Partnerzy podczas spotkań i warsztatów dla naszych członków. Eksperci Greenberga mają ogromne doświadczenie w wielu obszarach prawa wzbogacone o międzynarodowy know how – powiedział Waldemar Koper, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, Dyrektor ds. prawnych/ Prokurent, Kompania Piwowarska SA.
  W ramach współpracy planowane są warsztaty i szkolenia z obszarów prawa, w których specjalizuje się kancelaria Greenberg.
  - W dzisiejszych realiach rynkowych ustawiczne kształcenie stanowi absolutną konieczność dla praktyków zawodów prawniczych. Jesteśmy przekonani, że podjęta przez nas współpraca z PSPP przyczyni się do pogłębienia wiedzy i pozytywnie wpłynie na rozwój kompetencji członków organizacji. Nasi prawnicy to bardzo doświadczeni specjaliści, którzy szczycą się unikalną wiedzą, zdobywaną
  w praktyce przez lata, zarówno na polskim jak i zagranicznych rynkach, co pozwala nam angażować się w przedsięwzięcia z zakresu szkoleń. Cieszymy się z nowych możliwości, jakie stwarza współpraca ze Stowarzyszeniem, bo doskonale wiemy jak ważne jest wzmacnianie dobrych praktyk zawodowych, transfer wiedzy, jak również integracja środowiska
  - powiedział Lejb Fogelman, Senior Partner warszawskiego biura kancelarii Greenberg Traurig.

   

  Greenberg Traurig jest międzynarodową kancelarią prawną oferującą pełen zakres usług, zatrudniającą około 2000 prawników obsługujących klientów w 38 biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji.
  Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. to wg Chambers and Partners Kancelaria Roku 2017 w Polsce. Greenberg Traurig w Polsce świadczy usługi prawne największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom i instytucjom w Europie Środkowej oraz poza nią. Warszawskie biuro to 90 prawników uznawanych za wiodących prawników w Polsce. Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000 oraz EMEA Legal 500 umieszczają ich jako czołowych prawników w Polsce w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych, transakcji Private Equity, finansowania projektów, postępowań sądowych i arbitrażowych, doradztwa podatkowego oraz doradztwa dla takich sektorów jak: nieruchomości, energetyka, bankowość i finanse, ubezpieczenia, telekomunikacja oraz media.
  Więcej informacji na temat Greenberg Traurig można znaleźć na stronie www.gtlaw.com
   

 • Między prawem i biznesem - dyskusja panelowa podczas X Forum Dyrektorów Działów Prawnych

  20 września, podczas X Forum Dyrektorów Działów Prawnych organizowanego przez  Puls Biznesu, odbędzie się panel dyskusyjny Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw pt.  "Miedzy prawem, a biznesem, czyli jakie kompetencje kreują prawników przedsiębiorstw na liderów swoich organizacji?".

  Moderatorem dyskusju będzie Waldemar Koper - Dyrektor ds. prawnych/Prokurent, Kompania Piwowarska SA, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

  W panelu wezmą również udział:

  • Maciej Ozdowski - Dyrektor ds. prawnych, Europa Centralna, Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o., Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
  • Piotr Marucha - General Counsel and Compliance Officer, ABB Sp. z o.o., Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
  • Tomasz Sztyber - Senior Corporate Counsel, Partners & Alliances, Nokia, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw
  • Cezary Żelaźnicki - Partner, Radca Prawny, PwC Legal

  Szczegółówy program Forum znajduje się pod LINKIEM


 • Raport OCHRONA BIZNESU W CYFROWEJ TRANSFORMACJI - CZYLI 4 KROKI DO BEZPIECZEŃSTWA FIRMY

  Polecmy raport PwC „Ochrona biznesu w cyfrowej transformacji – czyli 4 kroki do bezpieczniejszej firmy” jest już dostępny.

  Jakie są tegoroczne tezy publikacji opartej na 4. edycji badania stanu bezpieczeństwa informacji w Polsce?

  • 1/2 firm wydaje mniej niż 1 mln złotych rocznie na bezpieczeństwo IT i informacji. Na co przeznaczane są te środki i na jakie zmiany powinny przygotować się firmy?
  • 41% firm przemysłowych, obawia się, że w wyniku ataku hakerskiego może dojść do uszkodzenia infrastruktury. Na jakim etapie jest bezpieczeństwo automatyki przemysłowej?
  • 21% firm ma systemy klasy SIEM. Jak wzmocnić analizę i wykorzystanie gromadzonych danych?

  Cyfrowa transformacja biznesu wymusza szczególną dbałość o zaufanie rynku do marki w sieci. Budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród klientów, pracowników i kontrahentów polega dziś przede wszystkim na efektywnym przeciwdziałaniu cyberzagrożeniom. Wyzwaniem dla firm staje się odpowiednie dostosowanie do wymogów nowej rzeczywistości.

  Raport obejmuje szeroką perspektywę zmian związanych z cyfryzacją, nowymi regulacjami i nowinkami technologicznymi. 

  Pełna treśc Raportu dostępna jest pod LINKIEM.

 • Kluczowe wyzwania prawników przedsiębiorstw w świetle badania środowiskowego PSPP i PwC

  7-8 lutego odbyło się VII FORUM CORPORATE LEGAL COUNSEL, którego Partnerem było Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.

  Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Waldemara Kopera, Prezesa  Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, Dyrektora ds. prawnych / Prokurenta Kompanii Piwowarskiej S. A. pt. Kluczowe wyzwania prawników przedsiębiorstw w świetle badania środowiskowego PSPP i PwC.

  Prezentacja dostępna jest po LINKIEM.

   

 • Znamy laureata Nagrody Głównej Lider Prawników Przedsiębiorstw AD 2016

  1 grudnia, podczas świątecznego spotkania Członków i Przyjaciół Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, ogłoszono wyniki konkursu Lider Prawników Przedsiębiorstw.

   

  - Po latach działalności Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, przeprowadzeniu dwóch badań środowiskowych, wielu spotkaniach w gronie członków, inspirujących rozmowa i wymianie cennych doświadczeń, nadszedł czas aby uhonorować liderów naszego środowiska – powiedział Waldemar Koper, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

   

  Nominację do Nagrody Lider Prawników Przedsiębiorstw otrzymali:

  - Agnieszka Dzięgielewska- Jończyk, Regionalny Dyrektor ds. prawnych firmy Hewlett Packard Enterprise

  - Marcin Czapiewski, Dyrektor ds. prawnych i compliance firmy TU Europa SA.

  - Marcin Nowicki, Dyrektor Pionu Prawnego firmy Ursus SA.

   

  Laureatem Nagrody Głównej został Marcin Czapiewski z TU Europa SA.

   

  Wybór Laureata był jednogłośny. Zdecydował o nim fakt, że ostatnie 4 lata pracy Pana Marcina Czapiewskiego należy określić jako „jeden wielki projekt o nazwie : Zarządzanie nieustannym kryzysem w przedsiębiorstwie o wielomiliardowej sumie bilansowej”. Przez ten czas firma i jej główny prawnik znajdowali się pod nieustanna presja organów państwa, mediów i samych klientów. Oznaczało to setki procesów sądowych, dwa procesy zbiorowe oraz nieustanne kontrole takich organów jak UOKiK, KNF czy różnych prokuratur. Cała ta kilkuletnia ofensywa – w decydującym stopniu dzięki Nominowanemu – zakończyła się wypracowaniem rozwiązań kompromisowych, a sama spółka obroniła swoją czołowa pozycję rynkową. Tak powinien działać Lider Prawników Przedsiębiorstw – powiedział Waldemar Koper, członek Kapituły Konkursu.

   

  Wybór Laureata odbywał się w dwóch etapach:

  • Podstawą do oceny były zgłoszenia przesłane przez dyrektorów działów prawnych przedsiębiorstw-członków PSPP. 

  • Kolejny etap to obrady Kapituły w składzie: Waldemar Koper (Prezes Zarządu PSPP, Kompania Piwowarska), Maciej Ozdowski (Colgate-Palmolive, Wiceprezes Zarządu PSPP), Piotr Marucha (ABB, Wiceprezes Zarządu PSPP), Tomasz Sztyber (Nokia, Wiceprezes Zarządu PSPP), Cezary Żelaźnicki (Partner Zarządzajacy PwC Legal), Robert Niczyporuk (Partner DZP), Ryszard Sowiński (Partner Naveo Sowiński i Sęk, prof. WSB)

  Jest to pierwsza nagroda przyznana przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw dla dyrektorów działów prawnych przedsiębiorstw. Konkurs będzie organizowany corocznie.

   

 • Do 20 listopada trwa przyjmowanie zgłoszeń do nagrody LIDER PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW 2016 r.

  Do 20 listopada, szefowie działów prawnych przedsiębiorstw mogą zgłaszać swoją kandydaturę do nagrody LIDER PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW 2016.
   
  Wybór laureata będzie dwuetapowy. Podstawą do oceny kandydata będzie wypełniona ankieta. Ostateczny wybór należy do Kapituły w składzie:

  - Waldemar Koper (Prezes Zarządu PSPP, Kompania Piwowarska)

  - Maciej Ozdowski (Colgate-Palmolive, Wiceprezes Zarządu PSPP)

  - Piotr Marucha (ABB, Wiceprezes Zarządu PSPP)

  - Tomasz Sztyber (Nokia, Wiceprezes Zarządu PSPP)

  - Cezary Żelaźnicki (Partner Zarzadzajacy PwC Legal)

  - Robert Niczyporuk (Partner Domański Zakrzewski Palinka)

  - prof. dr hab. Ryszard Sowiński (Naveo)

   

  Osoby zainteresowane aplikowaniem do nagrody mogą zgłasosić swoją kandydaturę pod adresem biuro@pspp.org.pl

  Termin nadsyłania aplikacji misja 20 listopada 2016 r.   

  Laureata nagrody poznamy podczas świątecznego Spotkania PSPP, które odbędzie się 1 grudnia w Warszawie.

 • Weź udział w badaniu WPŁYWU NOWYCH TECHNOLOGII NA USŁUGI PRAWNE

  W imieniu Eversheds mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w ankiecie dot. wpływu nowych technologii na usługi prawne. Owocem tego projektu będzie raport The Looking Glass Report 2016: Digital Transformation in Legal Services.  

  Szczegóły tego ciekawego projektu i link do ankiety znajdują się poniżej.

  JOIN THE SURVEY

 • Prawnik na stałe czy wsparcie, kiedy pojawia się konieczność? Mec. Maciej Ozdowski dla Home&Market

  Trudno jest z góry przesądzić, która forma jest najlepsza dla konkretnego przedsiębiorstwa. Odpowiedź ta jest bowiem uzależniona od kilku czynników, w tym kultury prawnej danego przedsiębiorstwa, oczekiwań wobec prawników, budżetu na obsługę prawną, organizacji i struktury wewnętrznej firmy, mających wpływ na umiejscowienie działu prawnego czy szerzej – na podejmowanie decyzji natury prawnej.

  Pełny tekst znajduje się pod LINKIEM.

   

 • Raport "Prawnicy przedsiębiorstw: dziś i jutro". Seria publikacji w mediach dostępna już na naszej stronie

  Wyniki badania przeprowadzonego wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw i PwC Legal odbiły się szerokim echem w mediach.

  W zakładce "PSPP w mediach" znajdują się linki do opublikowanych  tekstów.

  Zapraszamy do zapoznania się z tekstami.

 • Prawnik przedsiębiorstwa jako doradca biznesu? Panel dyskusyjny PSPP podczas IX Forym Dyrektorów Działów prawnych przedsiębirostw

   26-27 września już dziewiąty raz prawnicy korporacyjni i kancelarii prawnych spotkają się na FORUM DYREKTORÓ DZIAŁÓ PRAWNYCH, organizowanym przez Puls Biznesu, aby wymienić doświadczenia związane ze strategicznym zarządzaniem działem prawnym, a także by zaktualizować wiedzę w najważniejszych obszarach związanych z relacją prawno biznesową.


  Po raz kolejny dyskusja odbędzie się w gronie czołowych ekspertów – Dyrektorów Działów Prawnych z kluczowych dla rynku firm, którzy w oparciu o praktyczne doświadczenia podzielą się swoja wiedzą i opiniami.


  W ramach Forum odbędzie się również dyskusja panelowa pod patronatem PSPP "Prawnik przedsiębiorstwa jako doradca biznesu?", którą poprowadzi mec. Waldemat Koper, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.  Dyskusja będzie prowadzona w oparciu o wyniki badania "Prawnik przedsiębiorstwa: dziś i jutro" przeprowadzonego przez Stowarzyszenie wspólnie z kancelarią prawną PwC legal. W dyskusji wezmą również udział:

  - Ewa Szurmińska - Jaworska, Partner zarządzający kancelarią PwC Legal,
  - Maciej Ozdowski, Dyrektor ds. prawnych, Europa Centralna, Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o.
  - Piotr Marucha, General Counsel and Compliance Officer, ABB Sp. z o.o.
  - Tomasz Sztyber, Senior Corporate Counsel, Partners & Alliances, Nokia

  Szczegółowy program wydarzenia znajduje się pod LINKIEM. 

 • RZECZ o PRAWIE: o wynikach badania "Prawnicy przedsiębiorstw: dziś i jutro" mówi mec. Waldemar Koper (Prezes PSPP)

   

 • Prawnicy przedsiębiorstw: dziś i jutro. Wyniki badania przeprowadzonego przez Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw i kancelarię PwC Legal

  23 czerwca 2016 r.  zostały zaprezentowane wyniki badania „Prawnicy przedsiębiorstw: dziś i jutro”, przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw (PSPP) i kancelarię PwC Legal. Wynika z nich, że pozycja dyrektora działu prawnego uległa w ostatnich latach zdecydowanemu wzmocnieniu.  
   
   - Po lekturze niniejszego Raportu, myśle że wszyscy czytelnicy będą mogli powiedzieć, iż środowisko prawników przedsiebiorstw rośnie w siłę! Po pięciu latach działalności zdecydowanie widzimy nową jakość funkcjonowania prawników w firmie. Szef departamentu prawnego przedsiębiorstwa z prawnika-eksperta staje się doradcą biznesowym dla zarządów i strategicznych działów w większości organizacji biznesowych. Codzienna praca nabiera różnorodnej specyfiki. Prawnicy przedsiębiorstw równie sprawnie jak w specjalistycznych zagadnieniach prawnych, poruszają się w obszarach planowania strategicznego działalności firmy, zarzadzania ryzykiem czy compliance – mówi mec. Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. 
   
  Badanie „Prawnicy przedsiębiorstw: dziś i jutro” został przeprowadzone na grupie ponad 160 dyrektorów działów prawnych i prezesów firm.
   
  Główne tezy zawarte w formie raportu są do pobrania pod linkiem:
   
   
   
  Wyniki z badania zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej oraz w trakcie spotkania dla członków PSPP. 
   
        
   

   

 • PRAWNIK PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO DORADCA BIZNESU? Rusza drugie BADANIE DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

  Prawnicy przedsiębiorstw zbadają jak zmienia się ich rola w przedsiębiorstwie.

  Polskie Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, wspólnie z PwC Legal, rozpoczyna realizację drugiego badania „Prawnik przedsiębiorstwa jako doradca biznesu? Perspektywy rozwoju środowiska prawników przedsiębiorstw”, którego celem jest kompleksowe zdefiniowanie roli Dyrektora Działu Prawnego w przedsiębiorstwach w Polsce.
  Badanie zostanie przeprowadzone wśród dyrektorów działów prawnych przedsiębiorstw oraz zarządów firm.
  - Jak zmienia się rola dyrektora działu prawnego w przedsiębiorstwie? Jakie powinien posiadać kompetencje, aby być strategicznym doradcą dla zarządów firm teraz i w przyszłości? Jakie działania podejmują szefowie działów prawnych i menedżerowie reagując na pojawiające się nowe trendy w środowisku prawników przedsiębiorstw? Między innymi na te pytania chcemy uzyskać odpowiedzi w ramach naszego badania – mówi Waldemar Koper, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw i zarazem dyrektor ds. prawnych Kompanii Piwowarskiej.
  Aby pokazać rzeczywiste przemiany zachodzące w roli prawników przedsiębiorstw inicjatorzy badania postanowili skonfrontować dwie perspektywy: postrzeganie roli prawników przedsiębiorstw przez nich samych oraz przez ich przełożonych czyli najczęściej członków zarządu.
  - Wierzę, że zbadanie tych odmiennych punktów widzenia, pozwoli nam lepiej realizować swoją rolę w firmie. Jest nią nie tylko ochrona biznesu przed pułapkami prawnymi, ale także aktywne wspieranie jego rozwoju – dodaje Waldemar Koper, Prezes PSPP.


  Ankieta jest już dostępna pod adresem www.pwc.pl/badanieprawnikow.


  Czas potrzebny na jej wypełnienie to ok. 20 min za to wyniki uzyskane dzięki ankietom mogą pełnić istotna rolę w dalszym rozwoju środowiska prawników przedsiębiorstw w Polsce.
   

 • Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw (PSPP) rozpoczyna współprace z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (CARS)

   Pod koniec 2015 roku PSPP i CARS podpisały porozumienie o partnerskiej współpracy w zakresie ekonomii i prawa ochrony konkurencji oraz niezależnej regulacji sektorowej, głównie telekomunikacyjnej, usług pocztowych, usług audiowizualnych, energetycznych oraz transportu kolejowego i lotniczego. Współpraca dotyczy realizacji wspólnych projektów badawczych i badawczo rozwojowych, sporządzania ekspertyz naukowych, wydawania publikacji, organizacji konferencji i warsztatów, studiów i szkoleń oraz prowadzenia współpracy międzynarodowej.


  - Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych to ważny Partner dla naszego Stowarzyszenia. Wspólne projekty takie właśnie jak konferencje, projekty badawcze czy wydawnictwa książkowe z pewnością będę wspierać rozwój i ochronę konkurencji w polskiej gospodarce, jednocześnie mając istotny wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa prawnego podmiotów gospodarczych . Mam nadzieję, że już w nadchodzącym roku będziemy mogli zaprezentować efekty naszej współpracy. – powiedział Waldemar Koper. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

   

   

   

 • Tomasz Sztyber, Wiceprezes Zarządu o tym, co zyskało środowisko prawników przedsiębiorstw dzięki działalności Stowarzyszenia

  Tomasz Sztyber, Wiceprezes Zarządu PSPP

  Kiedy około 7-miu lat temu po raz pierwszy usłyszałem o idei stworzenia Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw to od samego początku nie miałem wątpliwości, że jest to inicjatywa w której chcę uczestniczyć. W tamtym okresie w Polsce dopiero tworzyła się świadomość odrębności zawodu osób zarządzających funkcją prawną w przedsiębiorstwach, a prawnicy wykonujący ten zawód nie mieli żadnego forum do wymiany wiedzy i doświadczeń we własnym gronie. Gdy teraz po 5 latach funkcjonowania Stowarzyszenia patrzę na jego dokonania to jestem dumny, że miałem okazję dołożyć moją skromną cegiełkę do tworzenia Stowarzyszenia, a w ostatnim roku również do zarządzania nim. Fantastyczna praca wykonana przez pomysłodawcę, założyciela i Prezesa mec. Waldemara Kopera oraz innych członków Zarządu, jak również przez członków i współpracowników Stowarzyszenia zaowocowała rozlicznymi inicjatywami merytorycznymi oraz imprezami integrującymi nas jako odrębne środowisko. Myślę, że między innymi dzięki istnieniu Stowarzyszenia udało się przekonać nas samych oraz nasze otoczenie prawne i biznesowe, że szef działu prawnego to odrębny zawód którego wykonywanie wymaga bardzo specyficznych kwalifikacji, i z wykonywania którego można być w sposób szczególny dumnym.

  5-cio lecie to nie tylko moment do podsumowania dotychczasowych dokonań ale również moment do spojrzenia na kolejne 5 lat. Mam nadzieję, że będzie to równie udane 5 lat. Przed nami wiele wyzwań, bo w szybko zmieniającym się świecie, szybko zmieniają się również wymagania i oczekiwania wobec szefów działów prawnych oraz oczekiwania ich samych wobec Stowarzyszenia. Dlatego ważne jest by wszyscy członkowie Stowarzyszenia aktywnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami oraz upowszechniali ideę Stowarzyszenia wśród tych którzy jeszcze do niego nie dołączyli. Życzę wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz samemu sobie, by za 5 lat można było być równie dumnym z kolejnych dokonań Stowarzyszenia.

 • Video relacja z Jubileuszowej Gali 5-lecia istnienia PSPP

   

 • Adam Jasser (Prezes UOKIK) i Katarzyna Borowska (Rzeczpospolita) laureatami nagrody Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw

  24 listopada podczas Jubileuszowej Gali 5-lecia istnienia PSPP zostały przyznane dwie nagrody na szczególny wkład w rozwój środowiska prawników przedsiębiorstw.

  Adam Jasser, Prezes UOKIK, został laureatem Nagrody Specjalnego PSPP za za nowe oblicze UOKiK i wzorcową, zdaniem prawników przedsiębiorstw,  politykę komunikacji i otwarcie na dialog z przedsiębiorcami.

  Katarzyna Borowska, dziennikarka Rzeczpospolitej, otrzymała Nagrodę PSPP za za wkład dziennikarski w rozwój środowiska prawników przedsiębiorstw w Polsce.

  Gratulujemy!

   

 • Piotr Marucha, Członek Zarządu PSPP, o tym co zmieniło się przez pięć lat działalności Stowarzyszenia

     Od wielu lat działały w polskich firmach departamenty prawne, ale niewiele się o nich wiedziało. A o prawnikach tzw. wewnętrznych (in-house counsels) niewiele też można było usłyszeć. Zagubieni w biznesie, żyjący życiem swojego przedsiębiorcy - tak trochę na uboczu wielkiego świata wielkich prawników.

  Kiedy pod koniec ubiegłej dekady zaczęliśmy spotykać się na konferencjach i szkoleniach i ze sobą rozmawiać, okazało się, że jesteśmy zupełnie inni niż prawnicy tzw. kancelaryjni, że doskonale rozumiemy rynek, utożsamiamy się ze strategią naszych firm, podejmujemy decyzje biznesowe i że de facto jesteśmy nie tylko prawnikami, ale też managerami kreującymi unikalna wartość dla biznesu. I wtedy dla grupy około 20 szefów działów prawnych stało się jasne, że chcemy utworzyć nasza własna platformę intelektualna: służącą środowisku prawników przedsiębiorstw - do rozmów, spotkań, kontaktów, benchmarkingu i przede wszystkim dla poczucia wspólnoty naszej grupy profesjonalistów. Dzisiaj cieszymy się tymi ponad pięcioma latami działalności PSPP bogatymi we wzajemne relacje zawodowe, liczne warsztaty miękkich umiejętności managerskich, ważkie dysputy nad kształtem nowych przepisów prawa, ale i mniej formalne pogawędki przy dobrym winie.

  Dzisiejsze pięciolecie PSPP świętujemy ze świadomością radcowską i managerską, ale i przemożnym poczuciem przynależności do rodziny prawników przedsiębiorstw - stanowiącej istotne ogniwo sprawcze współczesnego biznesu i wciąż doskonalącej nasze własne środowisko zawodowe.

 • "Od idei do realizacji" - jak powstało PSPP mówi Waldemar Koper, Prezes Stowarzyszenia

  Waldemar Koper, Prezes PSPP

  Jeszcze 5 lat temu nie było w Polsce typowej organizacji środowiskowej, który wzmacniałaby rolę, funkcję i pozycję jaką pełni nasze środowisko zawodowe w świecie prawniczym i biznesowym. Grupą 23 osób podjęliśmy wysiłek założenia wspólnoty środowiskowej, która pozwoliłaby na wymianę doświadczeń osób w podobnej sytuacji zawodowej, mających identyczne problemy i profesjonalne dążenia. Potrzebowaliśmy ciała, które by nas reprezentowało na zewnątrz i dawało wspólną płaszczyznę spotkań.

  Pamiętam dobrze, iż rozpocząłem od listu otwartego skierowanego do koleżanek i kolegów – szefów działów prawnych. Pomogły znajome kancelarie, które dystrybuowały pismo wśród swoich klientów. Spotykaliśmy się, dyskutowaliśmy i działaliśmy sprawnie, zmotywowani potrzebą i wspólnym celem. Przygotowałem prezentację, która była esencją naszych przemyśleń i wizją zmian. Głowiliśmy się jaka powinna być nasza nazwa, ponieważ popularny wtedy termin ”in house” wydawał się nam niestosowny. Zastanawialiśmy się kto powinien należeć do organizacji i jak powinniśmy zdefiniować naszą funkcję. I tak powstało Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.

  Zawsze byliśmy grupą zawodową wartościową i ważną, ale jednak w świecie prawniczym prawdopodobnie najmniej obecną w przestrzeni publicznej. Dzisiaj cieszymy się ze wsparcia samorządu radcowskiego, organizacji międzynarodowych i mediów. Możemy powiedzieć, że polskie środowisko prawników przedsiębiorstw to grupa zawodowa niezwykle profesjonalna, nowoczesna, dojrzała i odzwierciedlająca w swoim funkcjonowaniu najistotniejsze tendencje światowe właściwe tej grupie prawników.Jestem przekonany i dumny, że przyczyniliśmy się do tego stanu,co więcej mamy głowy pełne pomysłów na co najmniej kolejne 5 lat !

 • Maciej Ozdowski (Członek Zarządu PSPP) o 5 latach działalności Stowarzyszenia

   PSPP jest unikatową organizacją, która 5 lat temu wyszła naprzeciw oczekiwaniom środowiska prawników przedsiębiorstw tworząc zręby ich zawodowej współpracy i relacji interpersonalnych. Stworzona została platforma wymiany ich doświadczeń i znakomite pole dyskusji na temat kształtowania się nowej profesji prawnika ( prawnika przedsiebiorstwa ), wymagającej odmiennego traktowania w zakresie stawianych wymagań, rozwiązywania problemów, oczekiwań, wyzwań, sposobów oceny pracy, wynagradzania, szkolenia itp.

  Ta specyficzna grupa zawodowa prawników - wysoko wykwalifikowanych i umiejscowionych w strukturach przedsiębiorstw - oczekiwała powstania organizacji, która będzie ich wspierać i reprezentować, tworząc jednolity głos środowiska.

  PSPP umożliwiło także od samego niemal początku budowanie lepszych relacji zawodowych i osobistych pomiędzy prawnikami wykonującymi swój zawód w tysiącach niezależnych od siebie przedsiębiorstw.

  Stowarzyszenie znakomicie wpisało sie w te potrzeby i dążenia a dowodem jego starań mogą być liczne inicjatywy, w tym szkolenia, konferencje, seminaria i spotkania integrujące organizowane pod jego patronatem lub auspicjami.

  Maciej Ozdowski, Członek Zarządu PSPP

 • 24 listopada 2015 r. odbędzie się Jubileuszowa Gala 5-lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiebiorstw

 • Wykład prof. W.E. Kovacica "Rola ochrony konsumentów w warunkach uczciwej konkurencji", 14 października, BUW

  UOKiK oraz Digital Economy Lab UW zapraszają na wykład profesora Williama E. Kovacica, który odbędzie się 14 października w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

  Wykład „Rola ochrony konsumentów w warunkach uczciwej konkurencji” (The role of consumer protection in a fair competition market) odbędzie się w godz. 10.00-12.00 w sali 256 Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66.

  William E. Kovacic to światowej sławy profesor prawa konkurencji. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Centrum Prawa Konkurencji w Szkole Prawa Uniwersytetu Georga Washingtona. W latach 2008-2009 przewodniczył Federalnej Komisji ds. Handlu USA (Federal Trade Commission), a w 2013 roku objął stanowisko Dyrektora-Konsultanta Urzędu ds. Konkurencji i Rynków WB (Competition and Markets Authority). W latach 90-tych doradzał w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów rządom m.in. Armenii, Egiptu, Gruzji, Indonezji, Maroka, Rosji i Ukrainy.

  Do udziału w spotkaniu zapraszamy studentów, akademików oraz wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony konsumentów i prawa konkurencji.

  Wykład odbędzie się w języku angielskim.

  Zapisów można dokonywać poprzez system rejestracji on-line: https://events.uokik.gov.pl/.

   

  źródło: UOKIK

   

 • Dyrektor działu prawnego w rolach pozaprawnych - panel dyskusyjny podczas VIII Forum Dyrektorów Działów Prawnych

  28 września 2015 r.

  Już jutro tj. 29 wrzesnia 2015 ,  rozpoczyna się VIII Forum Dyrektorów Działów Prawnych, którego
  organizatorem jest Puls Biznesu.
  W programie m.in. panel dyskusyjny "Dyrektor działu prawnego w rolach
  pozaprawnych – od eksperta do lidera organizacji",
  którego moderatorem jest mec.
  Waldemar Koper, Prezes Zarządu PSPP.  W dyskusji o nowych rolach szefów działów
  prawnych, weźmie również udział mec. Piotr Marucha, Wiceprezes Zarządu
  Stowarzyszenia.
   
  Szczegółowy program Forum znajduje się pod linkiem:
  http://konferencje.pb.pl/konferencja/910,viii-forum-dyrektorow-dzialow-prawnych
   
   

 • PSPP podpisało "Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych"

  Informacja prasowa dot. Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

   

  W dniu 24 września 2015 roku przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń prawniczych i innych organizacji zrzeszających adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz innych zawodów i środowisk prawniczych dokonali uroczystego podpisania deklaracji oraz regulaminu „Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych”.

   

  Podpisanie porozumienia jest realizacją wizji instytucjonalizacji dialogu społecznego w sądownictwie i zawodach prawniczych. Dotychczasowa debata dotycząca reform sądownictwa i zawodów prawniczych często oceniana była jako nieuporządkowana. Z reguły nie prowadziła ona również do wniosków, które mogłyby być przedmiotem środowiskowego konsensu. Poprawie sytuacji ma służyć instytucjonalizacja dialogu społecznego w tym zakresie.

   

  Formą realizacji takiego mechanizmu jest zaproponowana przez sygnatariuszy Porozumienia, idea stałej współpracy samorządów i stowarzyszeń prawniczych na zasadzie całkowitego poszanowania autonomii oraz równorzędności każdej z nich. Jej celem jest wspólne zabieranie głosu w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych. Dzięki temu dialog będzie miał całościowy charakter i prezentował będzie pełny obraz poglądów zawodów prawniczych na debatowaną problematykę.


  Porozumienie zamierza realizować te cele w oparciu przede wszystkim o aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia aktów prawnych dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych; zajmowanie stanowiska w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy mającej związek z celem jego powołania; organizowaniem konferencji, seminariów, konwersatoriów oraz innych spotkań merytorycznych. Porozumienie zamierza także prowadzić kampanię społeczną, działalność wydawniczą oraz uruchomić stronę internetową służącą wymianie stanowisk między członkami Porozumienia.

   

  Wśród tematów będących przedmiotem zainteresowania Porozumienia w najbliższym czasie wymienić należy zagadnienia związane z pozycją ustrojową prokuratury, nadzorem zewnętrznym nad działalnością administracyjną sądów powszechnych, mediacją i innymi alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów oraz reformą instytucji ławnika jako udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

   

  Porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli:

  • Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Frontis,
  • Krajowej Rady Doradców Podatkowych,
  • Krajowej Rady Komorniczej,
  • Krajowej Rady Kuratorów,
  • Krajowej Rady Notarialnej,
  • Krajowej Rady Radców Prawnych,
  • Naczelnej Rady Adwokackiej,
  • Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów,
  • Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych,
  • Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw,
  • Stowarzyszenia Notariuszy RP,
  • Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia,
  • Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce,
  • Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych,
  • Związku Zawodowego Prokuratorów oraz Pracowników Prokuratury RP.

  W skład działającego przy Porozumieniu Forum Obywatelskiego wchodzą Stowarzyszenie Amici Curiae oraz Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych. Możliwie jest dołączenie do Porozumienia innych organizacji.

  Pierwszym Przewodniczącym Porozumienia na roczną kadencję zostało wybrane Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustita”, a na Sekretarza Porozumienia powołany został dr Paweł Skuczyński.

 • "Z pasją o pasjach" z Ministrem Sprawiedliwości Borysem Budka

  23 września odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu "Z pasją o pasjach", którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.
  Tym razem o swoich pasjach opowie Minister Sprawiedliwości Borys Budka.

  Szczegółowe informację znajdują się na podstronie

  WYDARZENIA.


  Organizację spotkania wspiera ACCE.

   

   

 • Sprawozdanie z konferencji: Anti-Trust Compliance Toolkit

  9 czerwca 2015, Komisja Konkurencji ICC Polska (przy wsparciu UOKiK i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych - CARS przy Wydziale Zarządzania U.W.) zaprezentowała polską wersję „AntiTrust Compliance Toolkit” - wytycznych do tworzenia programów compliance, budujących świadomość i kulturę przestrzegania prawa ochrony konkurencji w przedsiębiorstwach.

  Uczestnikami konferencji (kilkadziesiąt osób) byli między innymi: prawnicy przedsiębiorstw, szefowie compliance i prawnicy kancelaryjni. Rozpoczynając spotkanie, pani Bernadeta Kasztelan-Świetlik (Wiceprezes UOKIK) zaapelowała o zaangażowanie całej firmy, aby system compliance w przedsiębiorstwie rzeczywiście zadziałał. Następnie pan profesor Tadeusz Skoczny (Przewodniczący Rady Doradczej przy Prezesie UOKIK i szef CARS) i pan mecenas Wojciech Kowalewski (Przewodniczący Komisji Konkurencji ICC Polska) wskazali na inicjatywy CARS i PSPP (we współpracy z UOKIK) w obszarze przygotowania modelowego programu przestrzegania prawa konkurencji. Główny dokument: „Zestaw narzędzi ICC do tworzenia programów przestrzegania prawa konkurencji” (czyli polską wersję Toolkit) zaprezentował pan mec. Marcin Trepka, Wiceprzewodniczący Komisji Konkurencji ICC w Polsce. Z kolei w panelu dyskusyjnym swoje programy compliance przedstawiły firmy: PZU, Siemens i Canon. Na koniec pan Adam Jasser, Prezes UOKiK zadeklarował gotowość Urzędu do uczestniczenia w dalszych samoregulujących inicjatywach naszego środowiska.

  Konferencja pokazała, że wraz z regulatorem mamy wspólny cel: zbudowanie w firmach systemu monitorowania przestrzegania prawa konkurencji - rozpoczynając od kodeksów i regulacji compliance i deklaracji zarządu firmy, poprzez analizę ryzyka, aż do uświadomienia odpowiedzialności każdego pracownika (szkolenia, warsztaty, system zgłaszania naruszeń). W większości dużych przedsiębiorstw wprawdzie istnieją już solidne programy przestrzegania prawa konkurencji, ale zawsze sensownym jest sięganie po najlepsze praktyki rynkowe, do których AntiTrust Compliance Toolkit z pewnością należy. Poza tym warto dowiedzieć się na zasadzie benchmarkingu, które elementy programu dobrze funkcjonują w praktyce i jak je implementować, aby uzyskać zrozumienie i wsparcie naszych zarządów, ale przede wszystkim - szeregowych pracowników, bo to oni na co dzień generują ryzyko naruszenia zasad prawa konkurencji. Dyskusję na ten temat będziemy kontynuować w ramach współpracy PSPP z CARS i przy wsparciu UOKiK, któremu szczególnie zależy na samouzdrawiającym działaniu rynku, jako alternatywie dla karzącej ręki Urzędu. A zatem interes mamy wspólny. CARS zapowiedział już następną konferencję na styczeń 2016.

  Opracował: Piotr Marucha


   

  Na zdjęciu: Adam Jasser, Prezes UOKIK (pierwszy z lewej),
  Wojciech Kowalewski, Przewodniczący Komisji Konkurencji ICC Polska (pierwszy z prawej).
   

 • PSPP zaprasza na warsztat: CO PARTNEROWI W DUSZY GRA?

 • WYNIKI PIERWSZEGO W POLSCE BADANIA PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW

  PRAWNICY PRZEDSIĘBIORSTW TO SILNA, NOWOCZESNA GRUPA ZAWODOWA, WYSOKO UMOCOWANA W FIRMIE, KORZYSTAJĄCA Z NAJNOWSZYCH NARZĘDZI ZARZĄDCZYCH.

  RAPORT DO POBRANIA

  W pierwszym w Polsce badaniu Dyrektorów Działów Prawnych Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, zrealizowanym przez firmę TheStorm, wzięło udział 100. respondentów z całej Polski. Do badania zaproszono drogą e-mail łącznie ponad 500 osób decyzyjnych w Działach Prawnych przedsiębiorstw i instytucji działających w Polsce. Badanie polegało na anonimowym wypełnieniu ankiety internetowej. 

  „Jest to badanie pionierskie, reprezentatywne i kompleksowe” – mówi Waldemar Koper, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw - „Badanie pokazuje, iż polskie środowisko prawników przedsiębiorstw, to grupa zawodowa dziś niezwykle profesjonalna, nowoczesna, dojrzała i odzwierciedlająca w swoim funkcjonowaniu najistotniejsze tendencje światowe właściwe tej grupie” – kontynuuje. „Badanie potwierdza też znaną od kilku lat tendencję, iż współczesny rynek prawniczy w Polsce to rynek klienta, na którym dominującą rolę pełni dyrektor Działu Prawnego.”

  „Najwyraźniej największym wyzwaniem, z którym się mierzą prawnicy wewnętrzni, jest zarządzanie – żonglowanie wieloma zagadnieniami na raz – biznesowymi, prawnymi, wynikającymi ze specyfiki danej firmy” - dodaje Beata Niemczuk, która była odpowiedzialna za merytoryczne opracowanie badania. 

  Badaniem objęto takie obszary, jak: rola i pozycja głównego prawnika przedsiębiorstwa, struktura i zarządzanie Działem Prawnym, zakres pracy dyrektora Działu Prawnego i Działu Prawnego, technologie IT w Dziale Prawnym, współpraca z kancelariami prawnymi oraz firmami podatkowymi.
  Statystyczny dyrektor Działu Prawnego to mężczyzna w wieku 36-40 lat, radca prawny lub adwokat, posiadający dodatkowe studia podyplomowe, pracujący w przedstawicielstwie firmy zagranicznej, zatrudniającej 200-2000 pracowników, o znacznym doświadczeniu pracy (11-15 lat), zarządzający działem o wielkości 1-5 osób, zarabiający powyżej 15 000 zł brutto.

  Zakres zbadanych obszarów działalności głównego prawnika w przedsiębiorstwie jest bardzo szeroki. Zgodnie z najlepszymi standardami światowymi, polski główny prawnik jest dzisiaj bardzo wysoko umiejscowiony w strukturze przedsiębiorstwa. Te firmy, które rozumieją korzyści płynące z właściwego wykorzystania swojego wewnętrznego doradcy prawnego, szeroko korzystają z jego wiedzy i doświadczenia oraz znajomości procesów, ludzi i celów organizacji, w której pracują. Tacy prawnicy uczestniczą w strategicznych projektach i najważniejszych gospodarczych procesach decyzyjnych, a nie tylko w obszarach o naturze prawnej. Niewątpliwie, taki sposób wykorzystania wiedzy prawników, stanowi o tym, iż jest to zdecydowanie najbardziej efektywna forma wsparcia prawnego działalności gospodarczej. Zewnętrzne kancelarie prawne coraz częściej pełnią dziś rolę jedynie uzupełniającą, wspierając wewnętrznych prawników w wyraźnie węższym zakresie niż dotychczas.
  Badanie zostało przeprowadzone przez TheStorm, firmę doradczą dla rynku prawnego. Patronat medialny nad badaniem objęła Rzeczpospolita, zaś Partnerem przedsięwzięcia była firma LexisNexis Polska.

  STRESZCZENIE WYNIKÓW BADANIA / EXECUTIVE SUMMARY
  Polski dyrektor Działu Prawnego w przedsiębiorstwie przeważnie jest radcą prawnym lub adwokatem (81%) posiadającym dodatkowe przygotowanie biznesowe - studia podyplomowe, magisterskie lub MBA (39%).

  W próbie badanej przeważają mężczyźni (63% respondentów) oraz osoby w wieku 36-40 lat (prawie połowa respondentów jest w tym przedziale wiekowym). Przeważają osoby z firm międzynarodowych i przedstawicielstw firm zagranicznych (62%). Firmy polskie, rodzime reprezentuje 25% respondentów biorących udział w badaniu. Większość badanych (72%) ma staż pracy od 6 do 15 lat.

  W badaniu wzięli udział Dyrektorzy Działów Prawnych z firm reprezentujących prawie każdy sektor gospodarki. Najwięcej respondentów wskazywało na finanse i bankowość (10 osób), budownictwo i nieruchomości (9 osób) oraz IT i telekomunikację (7 osób).

  32% respondentów oprócz pełnienia roli Dyrektora Działu Prawnego sprawuje dodatkowe funkcje w przedsiębiorstwie: są członkami zarządów (10%) lub komitetów, komisji lub zespołów zarządczych (łącznie 20%). Umocowanie Głównego Prawnika Przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej firm jest wysokie - raportuje bezpośrednio do Prezesa lub Dyrektora Generalnego (43%). Firmy macierzyste, które rozumieją wartość prawnika w biznesie, szeroko korzystają z ekspertyzy i doświadczenia Dyrektorów Działów Prawnych, angażując ich w decyzje i projekty strategicznie ważne dla organizacji. 

  Rolą Działu Prawnego przedsiębiorstwa jest zabezpieczanie ryzyk prawnych prowadzonej działalności biznesowej przez firmę oraz ochrona jej interesów. Najczęstszymi klientami wewnętrznymi Działu Prawnego są Działy Sprzedaży, Finansów i Księgowości, HR i Marketingu.

  Dział Prawny w swojej pracy zajmuje się najczęściej umowami, obsługą prawną Zarządu, prawem pracy, postępowaniami procesowymi, kwestiami regulacyjnymi, compliance i własnością intelektualną (wszystkie kategorie ze wskazaniami ponad 70%).

  Dodatkowo, Dział Prawny wspiera wewnętrznie organizację, prowadząc szkolenia dla pracowników (35% respondentów), zajmując się compliance (20%), monitorując zmiany prawa oraz informując o tych zmianach (17%).

  74% Dyrektorów Działów Prawnych zarabia powyżej 15 000 zł (brutto), a 36% respondentów zarabia powyżej 25 000 zł (brutto). Najczęstszą metodą motywacji pracowników Działu Prawnego (54%) jest premia przyznawana w rozliczeniu rocznym.

  Zdecydowana większość Działów Prawnych to zespoły składające się z 1-5 osób (69%).

  Prawnicy w przedsiębiorstwie doskonalą swoją wiedzę prawną i biznesową, mając dostęp do szerokiego spektrum narzędzi szkoleniowych oferowanych przez ich firmy, a także do szkoleń prowadzonych na zewnątrz (np. przez zewnętrzne kancelarie prawne).

  Większość Dyrektorów Działów Prawnych (66%) nie zamierza zmieniać wielkości zatrudnienia w swoim dziale. 25% respondentów planuje zwiększyć zatrudnienie, a tylko 3% deklaruje redukcję zatrudnienia w przyszłości.

  23% Dyrektorów Działów Prawnych stosuje wskaźniki efektywności pracy swojego działu (tzw. Key Performance Indicators), przy czym, najczęściej wymieniane wskaźniki to liczba obsłużonych spraw, ankieta satysfakcji klienta oraz terminowość realizacji wewnętrznych zleceń.

  Tylko 18% Działów Prawnych reprezentowanych w badaniu korzysta z systemu zarządzania wiedzą prawną. Taka sama liczba respondentów wskazuje na stosowanie w firmie systemu zarządzania czasem pracy pracowników. Lepsze wyniki dotyczą wsparcia informatycznego od firmy – prawnicy mają do dyspozycji narzędzia do komunikacji on-line (71%), systemy pracy workflow (46%) lub systemy elektronicznego obiegu dokumentów (44%).

  Dyrektorzy Działów Prawnych dobierają kancelarie prawne samodzielnie (40%) lub drogą przetargu (20%). Opiniotwórczo traktują swoich kolegów, do których zwracają się po rekomendacje konkretnych ekspertów w zakresie prawa lub kancelarii (73%).

  Dyrektorzy Działów Prawnych najczęściej korzystają ze wsparcia kancelarii prawnych: przy obsłudze postępowań sądowych i administracyjnych, w zakresie negocjacji oraz opiniowania znaczących umów i kontraktów handlowych, w sprawach windykacyjnych, w zakresie zagadnień własności intelektualnej, prawa pracy, prawa konkurencji i obsługi transakcji.

  We współpracy z kancelariami prawnymi dominują trzy formy rozliczeń: stawka godzinowa (65%), wynagrodzenie za projekt (65%) oraz ryczałt (63%).

  Prawnicy w przedsiębiorstwie są najbliżej biznesu, a więc najszybciej i najtrafniej identyfikują wyzwania, problemy, ryzyka natury prawnej i biznesowej, z którymi przychodzi im się mierzyć. Trudności dotyczą z jednej strony uwarunkowań zewnętrznych, najczęściej związanych z legislacją– nowym prawem i stosowaniem obowiązujących regulacji na poziomie krajowym i unijnym, aktywnością regulatorów oraz słabym wymiarem sprawiedliwości (poziom orzecznictwa, przewlekłość postępowań, niewydolna prokuratura). Wewnątrz przedsiębiorstw prawnicy dostrzegają wyzwania odnośnie organizacji pracy Działu Prawnego i jego efektywności.

  Według respondentów największym zagrożeniem dla pozycji prawnika w przedsiębiorstwie jest brak zrozumienia roli stanowiska prawnego w organizacji oraz odsuwanie Dyrektora Działu Prawnego od centrów decyzyjnych w firmie.


  KONTAKT:
  Joanna Żero, PR Manager
  Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw
  e-mail: biuro@pspp.org.pl
  tel. 513 646 147

  Beata Niemczuk, MBA
  TheStorm
  e-mail: beata.niemczuk@thestorm.pl
  tel. 605 954 292


 • Udział PSPP w konsultacjach społecznych zw. z nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Szanowni Panstwo,

  Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorców skutecznie uczestniczyło w konsultacjach społecznych, które w związku z nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów prowadził UOKiK. Na tym etapie udało się już, z podnoszonych w imieniu PSPP postulatów, uwzględnić, między innymi, następujące kwestie:

  - utajnienia terminu wykonania decyzji w przedmiocie warunkowej zgody na koncentrację na wniosek przedsiębiorcy,

  - zmian dotyczących osoby, której można wręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli i okazać legitymację służbową (rezygnacja ze zmiany wprowadzającej możliwość okazania upoważnienia „osobie czynnej” w czasie kontroli),

  - ograniczenia odpowiedzialności osób fizycznych za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu praktyk ograniczających konkurencję do porozumień ograniczających konkurencję (w miejsce : praktyk ograniczających konkurencję)

  - wydłużenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Prezesa UOKiK

  - określenia terminu, na przekazanie przez Prezesa UOKiK akt postępowania wraz z odwołaniem przedsiębiorcy od decyzji Prezesa UOKiK

  - doprecyzowania sankcjonowanych działań uznawanych za „utrudnianie” kontroli/przeszukania prowadzonych przez organ antymonopolowy.

  Nadal jednak uważamy, że przedmiotowy projekt wymaga dalszych zmian, w szczególności w następującym zakresie:

  - wprowadzenia zaskarżania postanowień SOKiK o przeszukaniu (nadal od tych orzeczeń nie przysługuje przedsiębiorcy żaden środek odwoławczy);

  - wyraźnego określenia osoby upoważnionej do składania wyjaśnień w imieniu przedsiębiorcy w toku kontroli/przeszukania;

  - dalszego ograniczenia nakładania kar na osoby fizyczne z tytułu dopuszczenia się praktyk przez przedsiębiorcę - do porozumień horyzontalnych;

  - określenia wartości kar w walucie polskiej (w odniesieniu do kar proceduralnych i związanych z niewykonaniem decyzji, utrudnianiem kontroli, itp.);

  - zmniejszenia kar za utrudnienia kontroli itp. do 1% przychodów (jak w UE)

  - zmian instytucji leniency dla osób fizycznych (wprowadzającej ostry konflikt interesów między osobistą odpowiedzialnością a odpowiedzialnością reprezentowanego przez tę samą osobę przedsiębiorcy);

  - usunięcia środków zaradczych lub co najmniej wprowadzenia precyzyjnych kryteriów (na zasadzie wyjątku) nakładania takich środków na przedsiębiorców,

  - faktycznego zrównania terminów procesowych na odwołanie przedsiębiorcy i odpowiedź na odwołanie Prezesa UOKiK,

  - uprawnień UOKiK do kopiowania wszelkich danych w czasie kontroli.

  Prosimy o zgłaszanie swoich propozycji zmian czy kolejnych komentarzy dotyczących omawianej ustawy na adres mejlowy biura PSPP: biuro@pspp.org.pl
   

 • LexisNexis Polska partnerem PSPP

  Wydawnictwo LexisNexis Polska nawiązało współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw (PSPP), dołączając tym samym do grona partnerów wspierających realizację środowiskowej misji stowarzyszenia, czyli działań na rzecz środowiska zawodowego prawników przedsiębiorstw.

  Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw od ponad trzech lat integruje grupę zawodową -szefów działów prawnych największych przedsiębiorstw działających w Polsce, reprezentujących wszystkie branże gospodarki. W ramach współpracy LexisNexis zapewnia prawnikom przedsiębiorstw dostęp do aktualnych informacji na temat zmian w prawie. LexisNexis będzie także włączać się w działania Stowarzyszenia skoncentrowane na stworzeniu platformy edukacyjnej i wymiany doświadczeń w zakresie regulacji prawnych oraz umiejętności menedżerskich.

  PSPP integruje i reprezentuje środowisko prawników przedsiębiorstw, którego głos jest dla nas bardzo ważny. Opinia i oczekiwania tej grupy zawodowej są istotnym wyznacznikiem poziomu jakości dostarczanej przez nas informacji prawnej - mówi Karolina Wilczyńska-Rheims, Kierownik Rozwoju Biznesu w LexisNexis.

  Celem stowarzyszenia jest nie tylko integrowanie i reprezentowanie środowiska zawodowego prawników przedsiębiorstw, ale też równolegle budowanie dla nich najwyższej jakości oferty edukacyjnej, którą zapewniają nam starannie dobierani partnerzy - mówi Waldemar Koper, prezes PSPP – ogromnie się cieszymy z nawiązania współpracy z LexisNexis. Jestem przekonany, że wydawnictwo z takim know-how będzie dużą wartością dla naszych członków.

  LexisNexis Polska jest oddziałemfirmy LexisNexis Legal & Professional, międzynarodowego lidera w dostarczaniu profesjonalnej informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
  Produkty LexisNexis kierowane są do rynku prawniczego, biznesu, instytucji rządowych i samorządowych oraz rynku akademickiego. Obsługując klientów w ponad 100 krajach, LexisNexis Legal & Professional oferuje najwyższej jakości informacje z zakresu prawa i biznesu.

  LexisNexis należy do grupy Reed Elsevier – największego profesjonalnego wydawcy na świecie.
  W Polsce, oferta LexisNexis obejmuje serwisy online, programy na DVD, Książki, czasopisma i e-booki. Flagowymi produktami firmy są znane i cenione na rynku rozwiązania, m.in. Serwis Prawniczy Lexis.pl, Serwis Prawniczy LexPolonica, Serwis Prawno-Gospodarczy (SPG), LexisNexis KRS, Komentarze LexisNexis oraz wiele innych.

  Więcej informacji o produktach i firmie znajduje się na stronie internetowej: www.lexisnexis.pl

  Kontakt dla mediów:

  Dominika Jędrzejewska
  LexisNexis Polska
  tel. +48 22 572 95 57
  mob. + 48 664 473 858
  dominika.jedrzejewska@lexisnexis.pl

   

   

 • PSPP partnerem akcji Rzeczpospolitej - Biała Księga barier dla małych i średnich firm

  Od dziś (19. sierpnia) rusza akcja dziennika Rzeczpospolita  - "Biała Księga barier dla małych i średnich firm", której partnerem jest Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.

  Celem akcji jest stworzenie zbioru przepisów (prawa gospodarczego, administracyjnego, podatkowego, prawa pracy), które utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej oraz opracowanie postulatów zmian lub nowych rozwiązań.

  Członkowie Stowarzyszenia mogę przesyłać  swoje propozycje na adres mailowy PSPP. Wybrane tematy będą co tydzień (od 19 sierpnia) publikowane w każdy poniedziałek w Rzeczpospolitej. Następnie cały materiał będzie wydany w formie "Białej księgi" i przesłany z propozycją zmian do odpowiednich władz.

  Więcej informacji:

  Joanna Żero, PR Manager PSPP, mail: biuro@pspp.org.pl, tel. 513 646 147

   

 • Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze tłumaczenie "General Counsel"

  Konkurs Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw i Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych, na tłumaczenie zwrotu „General Counsel”, został rozstrzygnięty.

  8. sierpnia 2013 w siedzibie PSPP, w Warszawie, odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu na tłumaczenie zwrotu „General Counsel”. Na ogłoszony jeszcze przed wakacjami konkurs odpowiedziało kilkaset osób, które przesłały blisko czterysta propozycji tłumaczeń. Ostatecznie, Jury konkursu podjęło decyzję o przyznaniu nagrody głównej – laptopa HP Ultrabook HP Spectre XT Pro - pani Ewie Miżejewskiej, za propozycję „Główny Prawnik Przedsiębiorstwa”, natomiast wyróżnienie otrzymał p. Krzysztof Madera, za oryginalne i kreatywne podejście do tematu, czyli tłumaczenie w formie wiersza, który publikujemy poniżej.

  Ogłaszając ten konkurs nie spodziewaliśmy aż takiego zainteresowania, co nas oczywiście bardzo cieszy. – mówi Waldemar Koper, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw – Poza oczywistą zabawą, chcieliśmy zwrócić uwagę na pojawiającą się na świecie, a teraz również w Polsce, wyraźną tendencję wzrostu znaczenia w strukturach firm, szefów działów prawnych. Coraz częściej osoby te zajmują stanowiska bezpośrednio współpracujące z zarządem firmy, dzięki czemu mają duży wpływ oraz odpowiedzialność za jej funkcjonowanie, a także decydują o wyborze i zatrudnieniu kancelarii zewnętrznych. – dodaje.

  Wyboru najtrafniejszego tłumaczenia dokonało Jury konkursu, w skład którego weszli: mec. Maciej Bobrowicz, prezes KRRP, mec. Witold Daniłowicz, prezes zarządu PZPP, mec. Waldemar Koper, prezes zarządu PSPP, Dominika Sikora-Malicka, z-ca redaktor naczelnej ds. treści prawnych Dziennika Gazety Prawnej, mec. Ewa Szurmińska-Jaworska, partner zarządzająca PwC Legal.

  Patronat medialny nad konkursem objął dodatek „Prawnik” Dziennika Gazety Prawnej a partnerami konkursu były firmy HP Polska oraz LexisNexis Polska.

  Relacja w dodaktu PRAWNIK (Dziennik Gazeta Prawna) TUTAJ

  Wiersz jednego z laureatów konkursu - p. Krzysztofa Madera

  "General Counsel" bądź główny radca
  Kim jest ten generalny doradca?
  Co robi tenże Generał Prawa?
  Otóż nie taka prosta to sprawa

  Nie taka jednak skomplikowana
  Jest to osoba z wielu wybrana
  Najwyższym radcą w danym biznesie
  W firmie lub w rządzie. Teraz już wiecie

  "General Counsel" to "Radca Główny"
  Najwyższy z wszystkich chociaż im równy
  Szef wszystkich szefów pośród prawników
  Który pilnuje dobrych wyników

 • Uwagi PSPP do Projektu Zmian Kodeksu Etyki KRRP

  Zapraszamy do zapoznania się z uwagami Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw do Projektu Zmian Kodeksu Etyki KRRP: dokument do pobrania Członkowie PSPP mogą zgłaszać swoje opinie do piątku - 10 maja br. na adres: biuro@pspp.org.pl

   

   

 • PwC Legal nowym Partnerem PSPP

  Od 1 kwietnia br. Partnerem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw będzie kancelaria PwC Legal. Dołączy ona do grona wiodących, polskich kancelarii, wspierających realizację środowiskowej misji Stowarzyszenia.

  „Celem Stowarzyszenia jest nie tylko integrowanie i reprezentowanie środowiska zawodowego prawników, ale też równolegle budowanie dla nich najwyższej jakości oferty edukacyjnej. Nawiązanie współpracy z PwC Legal pomoże nam wzbogacić dotychczas organizowane formy działania, takie jak konferencje i fora dyskusyjne, o pierwszorzędną wiedzę ekspercką i to w zakresie wszelkich dziedzin prawa. Z pewnością skutecznie pomoże to naszym członkom doskonalić swoje umiejętności zawodowe” – mówi prezes PSPP, mec. Waldemar Koper.
   

  14 marca w siedzibie PWC odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy PSPP a PWC Legal, które reprezentowali: mec. Ewa Szurmińska-Jaworska (PWC) i mec. Waldemar Koper (PSPP).

  (fot. Waldemar Kompała)

   

   

 • Relacja z konferencji "MEDIACJA. I CO DALEJ?"

  Przygotował: Piotr Marucha

  We wtorek, 12 marca 2013, w hotelu Sofitel odbyła się konferencja „Mediacja. I co dalej?", zorganizowana przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP, z udziałem wieloletnich praktyków w obszarze Alternative Dispute Resolution (ADR) z American Bar Association (ABA).

  Konferencja uzyskała stosowne zainteresowanie także po stronie polskiej: Marszałek Senatu przesłał list, obecni byli przedstawiciele Ministerstw: Sprawiedliwości i Gospodarki (najwyraźniej poszukujący poza administracyjnego panaceum na odległe terminy w sądach).

  Trzonem konferencji stała się prezentacja pana Macieja Borowicza, Prezesa KRRP, na temat kondycji instytucji mediacji w Polsce. Pan Prezes przedstawił dane za rok 2012: na około 1,5 miliona sporów tylko około 2,5 tysiąca spraw poddanych zostało mediacji. Stwierdził, że niezbędne jest zbudowanie autorytetu mediatora i popularyzacja mediacji, przede wszystkim pośród prawników. Na koniec swojego wystąpienia Prezes Bobrowicz zadał prowokacyjne pytanie: „Jak przekonać prawników do mediacji?”. Po rozpoczęciu dyskusji zapytałem w imieniu PSPP: „A jak przekonać naszych klientów?” Odpowiedzi na oba pytania znali goście z ABA (m.in. Philip Bruner, Steven M. Richman, Lisa J. Savitt) dzieląc się także innymi, cennymi wskazówkami natury praktycznej dotyczącymi mediacji:
  - krótki czas (nawet 1-2 dni), minimalne koszty, mniejszy stres dla stron sporu,
  - obwarowana umową o poufności,
  - istotny jest wybór odpowiedniego arbitra w zależności od rodzaju sprawy (np. do sprawy, która w sądzie byłaby przegrana, lepiej zaprosić mediatora, który nie jest prawnikiem z wykształcenia),
  - do mediacji łatwiej jest przekonać klienta niż prawnika,
  - strony kontrolują przebieg i wynik mediacji (w przeciwieństwie do postępowania sądowego),
  - dobrze jest od razu wpisać mechanizm mediacyjny do kontraktu,
  - mediacja umożliwia komfortową sytuację win - win (zachowanie dobrych relacji),
  - postępowania odformalizowane,
  - jeśli prawnik szybko rozwiąże problem dzięki mediacji, klient to doceni i wróci,
  - najlepsze wynagrodzenie - to success fee,
  - do mediacji klient powinien się solidnie przygotować - inaczej raczej ją przegra,
  - istotne aspekty psychologiczne (np. mowa ciała),
  - gdy mediacja nie prowadzi do porozumienia, pomóc może analiza szans sprawy w sądzie,

  Przemyślaną, kompletną koncepcję wprowadzenia mediacji do życia biznesowego zaprezentował pan mecenas Sylwester Pieckowski (Przewodniczący Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości): mediacja winna uzyskać trwałą pozycję w polskim systemie prawnym (także w Konstytucji), państwo winno sprzyjać instytucji mediacji, ambasadorami mediacji mogą stać się: firmy prawnicze, izby handlowe i społeczność biznesu, sędziowie winni rozumieć i proponować mediację stronom sporu, konieczność stworzenia systemu szkolenia i wynagradzania mediatorów.

  Pani mec. Maria Ślązak stwierdziła, że wprawdzie w Polsce nie istnieje jeszcze kultura mediacji, ale aplikanci radcowscy mają już w programie nauczania: negocjacje i ADR.

  Z kolei pani mec. Ewa Stąpor - Nowicka skonstatowała, że do mediacji trzeba w Polsce przekonać całe społeczeństwo i w tym celu rola mediów jest nie do przecenienia.

  Gościem konferencji była także mediatorka z Nigerii, która powiadomiła mnie podczas lunchu, ze w jej kraju mediacja jest powszechnie stosowana od ponad dziesięciu lat. „Hm – pomyślałem – dlaczego nie miałoby się udać i w Polsce?”

   

 • Decyzja CJEU w spr. zakazu reprezentowania przed sądami europejskimi podmiotów gospodarczych przez prawników przedsiębiorstw

  Zachęcamy do lektury artykułów, które ukazały się na stronach www.lexology.com, dotyczących utrzymania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (CJEU) decyzji o zakazie reprezentowania przed sądami europejskimi podmiotów gospodarczych przez prawników przedsiębiorstw oraz braku ochrony dla naszego środowiska zawodowego, tajemnicy zawodowej w ramach postepowań przed organami ochrony konkurencji.

  Artykuły dostępne pod linkiem:  

  www.lexology.com/library/detail.aspx

 • Waldemar Koper Innowacyjnym Dyrektorem Działu Prawnego 2012

   

   
   

  Waldemar Koper, dyrektor ds. prawnych Kompanii Piwowarskiej, prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, zdobył tytuł „Innowacyjny Dyrektor Działu Prawnego 2012” w konkursie organizowanym przez Krajową Radę Radców Prawnych, pod patronatem miesięcznika Forbes.

  Kapituła konkursu przyznała tę nagrodę za zbudowanie oraz wprowadzenie do użytku innowacyjnego systemu zawierania umów w Kompanii Piwowarskiej.?

  Decyzją Kapituły, tytuł „Innowacyjna Kancelaria 2012” otrzymała Kancelaria Wierzbowski Eversheds za wykorzystanie do komunikacji zewnętrznej mediów społecznościowych.

  Wyróżnienie w konkursie Innowacyjna Kancelaria otrzymała kancelaria Fortak&Karasiński Radcowie Prawni sp.p. za wdrożenie projektu MEDIALEX, czyli prawo dla mediów.

  Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

  więcej

 • Konsultacje społeczne dot. ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

  Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw wzięło udział w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

  Przygotowane przez kancelarię Wierzbowski Eversheds stanowisko PSPP z uwagami do projektu nowelizacji ustawy opublikowanego przez UOKiK, w dniu 5 czerwca 2012 r. zostało przesłane do Urzędu.

  List przewodni do UOKiK

  Stanowisko PSPP

 • Pomiędzy Niebem, a Ziemią są dzieci. Śmiertelnie lub nieuleczalnie chore. Dziś, tu na Ziemi możemy zrobić
  dla nich wiele – przychylić im Nieba.


  „Zaczarowane historie” i „Czy znacie Wróżkę – Czarownicę” to dwa audiobooki, które w ramach akcji charytatywnej Fundacji Między Niebem a Ziemią, przeczytali wybitni polscy prawnicy, wśród nich m.in.: prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Stanisław Sołtysiński, mec. Beata Gessel, mec. Piotr Schramm, mec. Paweł Dębowski, mec. Krzysztof Wierzbowski i wielu innych.

  Początkowo mieliśmy nagrać tylko „Zaczarowane historie”, ale stała się rzecz niezwykła. Gdy prawnicy dowiedzieli się, że w tym roku będziemy nagrywać bajki, zaczęli przysyłać maile z deklaracjami udziału. Zdarzało się, że pisali: „(…) ja chciałbym być nawet szumem drzew, albo mógłbym piszczeć jak myszka,
  byleby wziąć w tym udział”. Chętnych było więcej niż ról, dlatego w rezultacie nagraliśmy dwie bajki - tłumaczy mec. Sylwia Zarzycka, założycielka i prezes Fundacji Między Niebem a Ziemią.

  Bajki czytane przez gwiazdy palestry, pochodzą z dwóch szczególnych i wielokrotnie nagradzanych książek dla dzieci, wydanych przez wydawnictwo Bajka. "Zaczarowane Historie" Marii Ewy Letki i "Czy znacie Wróżkę - Czarownicę?" Elżbiety Pałysz, pozwoliły prawnikom wcielić się w rozmaite role - kotów, smoków, wróżek i strzyg. Wstępy do bajek czyta dziennikarka Marzena Rogalska, a muzykę skomponował Piotr Rubik.

  To było wspaniałe doświadczenie. Pierwszy raz się spotkałem z prawnikami, którzy czytają bajki. Zawsze „opowiadają je w sądzie”, a tu… Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w tak wspaniałej inicjatywie. Wyjątkowi ludzie – wspomina kompozytor Piotr Rubik. Nagranie odbyło się w Studio Teatru Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, reżyserował dyrektor teatru, Janusz Kukuła.

  Czy można połączyć działalność na rzecz dzieciaków z doskonałą zabawą?
  Ten projekt pokazuje że tak! Działania fundacji dają dowód na to, że wokół słusznych idei można zebrać grono niezwykłych ludzi, których zaangażowanie przerasta konkurencyjność rynkową. Do tej pory przeciwnicy z sal sadowych, w bajkach fundacji zostają przyjaciółmi lub wspólnie zasiadają na tronie. Każdy z nas, przez udział w tej akcji czuje się obdarowany. Warto dodać, że to co robi Fundacja jest też dobre i ważne dla naszego środowiska. Z jednymi dzięki temu spotykamy się na zupełnie innej, fajnej płaszczyźnie, z innymi w ogóle pewnie nie mieli byśmy miłej okazji się spotkać, gdyby nie projekty Fundacji - mówi mec. Krzysztof Wierzbowski. A wszystko po to, by kilkadziesiąt rodzin mogło godnie żyć, walcząc o zdrowie i życie dzieci. 

  Sama inicjatywna bardzo szlachetna. Zawsze podziwiam ludzi, którzy znajdują czas i tak głęboko potrafią zaangażować się w rzeczy tak trudne. To nie jest Fundacja, która zbiera na odnowę zabytków Krakowa, czy Uniwersytet Jagielloński, to jest stykanie się z ludzkimi dramatami życiowymi. Myślę, że jest bardziej cenna, niż tylko zbieranie pieniędzy – opowiada prof. Zbigniew Ćwiąkalski.

  Wszystkie osoby biorące udział w tym projekcie pracowały charytatywnie. Audiobooki można kupić od 4 grudnia przy kasach w salonach EMPIK w całej Polsce. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym Fundacji Między Niebem a Ziemią. Część audiobooków oraz książek zostanie rozdana najuboższym dzieciom w Polsce.

  Fundacja między Niebem a Ziemią pomaga dzieciom śmiertelnie i nieuleczalnie chorym i ich rodzinom w całej Polsce. Właściwie najbardziej pomagają im... polscy prawnicy, skrzyknięci przez mec. Sylwię Zarzycką - prezes Fundacji, która co roku zaprasza do pracy i wspólnej zabawy kolejnych radców i adwokatów.

  FUNDACJA MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ www.miedzyniebemaziemia.pl

 • Jubileuszowa Gala 5-lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw (24 listopada 2015 r, Warszawa)