Raport Complinance

Cele

- stworzenie forum wymiany doświadczeń i poglądów nt. najlepszych praktyk wykonywania zawodu pp;

- integracja środowiska pp w Polsce;

- kształtowanie wizerunku nowoczesnego pp;

- popularyzacja nowoczesnych standardów wykonywania funkcji pp;

- stworzenie platformy edukacyjnej w zakresie regulacji prawnych właściwych dla zawodu pp;

- inicjowanie i opiniowanie rozwiązań prawnych wspierających wykonywanie zawodu pp.


 

PSPP statutowo realizuje cele poprzez:

- organizowanie i umożliwianie kontaktów członków PSPP podczas cyklicznych spotkań tematycznych i integracyjnych;

- współpracę z podobnymi, zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi prawników przedsiębiorstw lub działającymi na rzecz pp;

- opracowywanie raportów na temat rynku pp (we współpracy z organizacjami zewnętrznymi).