KORONAWIRUS A PRAWO

O nas

Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw (PSPP) działa na polskim rynku od 2010 roku i jest jedynym stowarzyszeniem reprezentującym interesy prawników przedsiębiorstw. Podobnie jak ma to miejsce w innych krajach Stowarzyszenie odpowiada na potrzebę integracji tego środowiska zawodowego. 

Jednym z głównych celów PSPP jest umożliwienie bezpośrednich kontaktów osobom, które odpowiadają za działy prawne w podmiotach gospodarczych. Wśród członków Stowarzyszenia są przedstawiciele wiodących firm z większości sektorów polskiej gospodarki m.in.: banków, firm motoryzacyjnych, farmaceutycznych, wydawnictw, firm z branży spożywczej, budowlanej, IT i telekomunikacji.

Swą działalność statutową PSPP opiera w głównej mierze na organizacji spotkań merytorycznych oraz integracyjnych dla swoich Członków. Aktualna oferta warsztatów, konferencji i spotkań integracyjnych dostępna jest na naszej stronie w zakładce WYDARZENIA.

Ciekawa propozycja edukacyjna oraz grono członków PSPP ma wpływ na intensywny rozwój Stowarzyszenia, którego celem jest reprezentacja środowiskowa, promocja najlepszych praktyk i integracja grupy szefów działów prawnych polskich przedsiębiorstw. 

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, dająca rękojmię współdziałania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia w zgodzie z prawem, Statutem i zasadami etyki zawodowej, która spełnia następujące kryteria: posiada tytuł magistra prawa polskiej uczelni lub równoważny tytuł uczelni zagranicznej; odpowiada w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa za sprawy prawne lub za działanie przedsiębiorstwa zgodnie z prawem; uzyskała rekomendacje jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

Nasza organizacja dołączyła do grupy wielu podobnych organizacji środowiskowych działających na całym świecie. Jesteśmy strategicznym partnerem bliźniaczych organizacji: Association of Corporate Counsels w Waszyngtonie oraz European Company Lawyers Association w Brukseli.

Wierzymy, że będziemy dla Państwa ważnym i wartościowym partnerem w realizacji zawodowych obowiązków i oczekiwań.

Serdecznie zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi!

Zarząd PSPP