APP

Spotkania PSPP

Własność intelektualna w internecie - jak chronić i korzystać by nie wpaść w meandry sieci?

Własność intelektualna w internecie - jak chronić i korzystać by nie wpaść w meandry sieci?

siedziba WKB: Pl. Małachowskiego 2, Warszawa, 30 maja 2019

 Szczegółowy program szkolenia dostępny jest w załączonej BROSZURZE.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: biuro@pspp.org.pl

Zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy