APP

Spotkania PSPP

Zarząd - powoływanie, odwoływanie, składanie rezygnacji w spółkach kapitałowych po nowelizacji KSH

Zarząd - powoływanie, odwoływanie, składanie rezygnacji w spółkach kapitałowych po nowelizacji KSH

siedziba WKB: Pl. Małachowskiego 2, Warszawa, 12 czerwca 2019

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest w załączonej BROSZURZE.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: biuro@pspp.org.pl

Zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy